Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 15.08.2023 15:16
Кількість переглядів: 321

Фото без опису

_________________________________________
     (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб'єктом господарювання)

__________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку  впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними  засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»,

код ЄДРПОУ 00100227
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 

1. Інформація про суб'єкта господарювання

Юридична адреса (адреса для листування): 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25,

тел. +38 (044) 238-30-15, e-mail: svetelik.oo@ua.energy, контактна особа – Светелік Олександр Олександрович

 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.

Планована діяльність, її характеристика

Планованою діяльністю передбачається нове будівництво ПЛ 330 кВ Львів південна - Львів західна з реконструкцією ПЛ 330 кВ Західноукраїнська - Львів південна № 2 з відгалуженням на ПС 330 кВ «Львів західна», ПС 330 кВ «Львів південна» та ПС 330 кВ «Львів західна».

Траса проектованої повітряної лінії проходитиме територією Львівського та Яворівського районів Львівської області.

Планована діяльність передбачена Інвестиційною програмою НЕК «Укренерго» на 2023 рік та ПРОТОКОЛОМ наради щодо будівництва лінії електропередачі ПЛ 330 кВ Львів-Південна – Львів-Західна від «17» січня 2023 року.

Технічна альтернатива 1

Планована діяльність передбачає:

  • будівництво ділянки ПЛ 330 кВ на ПС 330 кВ Львів західна від місця відпайки ПЛ 330 кВ Західноукраїнська – Львів південна №2 на ПС 330 кВ «Львів західна» з утворенням двох окремих ПЛ 330 кВ Західноукраїнська – Львів західна та ПЛ 330 кВ Львів південна – Львів західна;
  • будівництво ВОЛЗ по ПЛ 330 кВ Львів південна – Львів західна з виконанням відновлювальних робіт по трасі існуючої ділянки ПЛ 330 кВ Західноукраїнська – Львів південна №2 від місця відгалуження на ПС 330 кВ «Львів західна» в бік ПС 330 кВ «Львів південна»;
  • реконструкцію ПС 330 кВ «Львів західна» з організацією нової комірки 330 кВ для приєднання ПЛ 330 кВ, що проєктується;
  • реконструкцію ПС 330 кВ «Львів південна» зі встановленням ОПН 330 кВ;
  • перевлаштування існуючих мереж, що перетинаються новою ПЛ;
  • організація релейного захисту та протиаварійної автоматики для роботи нової ПЛ 330 кВ;
  • організація систем обліку електроенергії для приєднання нової ПЛ 330 кВ;

 

* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

  • організація інформаційних мереж для передачі корпоративної та технологічної інформації, команд РЗ і ПА по ВОЗЛ.

Основні параметри, виконання розстановки опор з визначенням координат центрів опор, довжини прогонів проектної ПЛ, розміри земельних ділянок під опори, будівельних майданчиків визначатимуться з урахуванням вимог ПУЕ та інших нормативних документів згідно законодавства.

Технічна альтернатива 2

Технічною альтернативою ПЛ є будівництво та експлуатація підземної кабельної лінії електропередачі.

У зв’язку з економічною та технічною недоцільністю, великою довжиною траси та відповідним залученням великої кількості землекористувачів та землевласників, неефективністю з точки зору раціонального та екологічно безпечного використання природних ресурсів, оптимальним варіантом є технічна альтернатива 1.

Нульова технічна альтернатива

Нульовою технічною альтернативою є відмова від планованої діяльності, що не дасть змоги реалізувати підвищення функціонування об’єднаної енергосистеми України з забезпеченням надійності та працездатності магістральних мереж Львівського енерговузла і збільшення пропускної спроможності існуючих ПЛ 330 кВ.

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Траса нової ПЛ 330 кВ Львів південна - Львів західна проходитиме територією Львівського та Яворівського районів Львівської області.

Початком траси нової ПЛ 330 кВ є ВРУ 330 кВ ПС 330 кВ «Львів західна», що розташована на території Івано-Франківській селищній територіальній громаді Яворівського району Львівської області, на відстані 9,8 км від м. Львів. Кінцем траси ПЛ 330 кВ є ВРУ 330 кВ ПС 330 кВ «Львів південна», розташована на території Солонківської сільської ради Львівського району Львівської області, на відстані 2,9 км від м. Львів.

Розміщення опор ПЛ 330 кВ для проходження траси лінії планується на земельних ділянках, викуплених або вилучених (згідно вимог чинного законодавства) в постійне користування, а також наданих в тимчасове користування на період проведення будівельно-монтажних робіт. Місця розташування опор та розміри земельних ділянок для розміщення опор визначаються проектною документацією.

Розглядається три варіанти проходження траси ПЛ 330 кВ.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1

Вздовж існуючої ПЛ 330 кВ Відгалуження на ПС 330 кВ «Львів західна», орієнтовна довжина траси 51,0 км. Починаючи від ПС 330 кВ «Львів західна», що знаходиться на території Івано-Франківської ОТГ, траса прямує у південно-східному напрямку по територіях Івано-Франківської ОТГ Яворівського району, Зимноводівської ОТГ,  Городоцької міської територіальної громади, Оброшинської ОТГ, Пустомитівської міської територіальної громади, Солонківської ОТГ Львівського району Львівської області.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2

Вздовж існуючої ПЛ 330 кВ Відгалуження на ПС 330 кВ «Львів західна» та двоколової ПЛ 220 кВ Львів південна – Стрий (А,Б), орієнтовна довжина траси 45,0 км. Починаючи від ПС 330 кВ «Львів західна», що знаходиться на території Івано-Франківської ОТГ, траса прямує у південно-східному напрямку по територіях Івано-Франківської ОТГ Яворівського району, Зимноводівської ОТГ,  Городоцької міської територіальної громади, Оброшинської ОТГ, Пустомитівської міської територіальної громади, Солонківської ОТГ Львівського району Львівської області.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 3

Вздовж існуючої ПЛ 330 кВ Відгалуження на ПС 330 кВ «Львів західна» та в інженерних коридорах існуючих ПЛ 110 кВ, орієнтовна довжина траси 36,5 км. Починаючи від ПС 330 кВ «Львів західна», що знаходиться на території Івано-Франківської ОТГ, траса прямує у південно-східному напрямку по територіях Івано-Франківської ОТГ Яворівського району, Зимноводівської ОТГ,  Городоцької міської територіальної громади, Оброшинської ОТГ, Сокільницької ОТГ, Солонківської ОТГ Львівського району Львівської області.

Вибір траси обумовлений наступними умовами: мінімальна кількість кутів, проходження по землях, вільних від забудови, лісів та по можливості за межами природно-заповідних об’єктів. Крім того, штучними та природними перешкодами, що вплинули на вибір варіанту траси, є населені пункти, промислові об’єкти (в т.ч. існуючі ПЛ 10 – 750 кВ), ділянки дачної забудови, сади, сільськогосподарські землі, річки, ліси, а також рельєф місцевості вздовж траси ПЛ. 

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Планована діяльність матиме позитивний соціально-економічний вплив, що характеризується забезпеченням електроенергії комунально-побутових споживачів та промислових об’єктів, підвищенням надійності та сталості електропостачання, розподілом електричної енергії для безперебійної передачі споживачам, забезпеченням робочими місцями працездатного населення на період будівництва, сплатою податків в місцеві бюджети, покращенням економічної ситуації регіону.

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Планованою діяльністю передбачається нове будівництво ПЛ 330 кВ Львів південна - Львів західна з реконструкцією ПЛ 330 кВ Західноукраїнська - Львів південна № 2 з відгалуженням на ПС 330 кВ «Львів західна», ПС 330 кВ «Львів південна» та ПС 330 кВ «Львів західна». Основні параметри планованої діяльності:

Орієнтовна довжина траси – близько 51,0 км. Остаточна довжина траси ПЛ буде уточнена на стадії погодження траси ПЛ із землевласниками та землекористувачами.

ПЛ 330 кВ передбачено у одноколовому виконанні.

Найвища номінальна напруга – 330 кВ.

Кількість кутів повороту – 75.

Проводи - по два проводи у фазі марки АС 400/51 та марки АС 300/39.

Захист від ударів блискавки виконується двома тросами.

Опори – проміжні металеві та залізобетонні, анкерні та анкерно-кутові металеві. Тип фундаментів – збірні залізобетонні.

Кабель ВОЛЗ – марки ОКГТ.

Траса ПЛ 330 кВ перетинатиме існуючі інженерні споруди та об’єкти: автодороги з твердим покриттям, електрифіковані залізниці, нафтопровід, газопроводи, ПЛ 10 – 110 кВ, річки. 

Відповідно до вимог ДБН В.2.5.-16-99 «Визначення розмірів земельних ділянок для об’єктів електричних мереж» розміри земельних ділянок для розміщення опор ПЛ встановлюються проектною документацією з урахуванням проектних даних про підземну частину опори на глибині до 0,5 м. До земельної ділянки, яка відводиться під опору ПЛ в постійне користування, належить територія, умовно встановлювана на рівні поверхні земельної ділянки контуром базової проекції з надбавкою до неї зони обмеження. Зона обмеження встановлюється на відстані захисту, яка складає 0,8 м від контуру базової проекції опори. Площа тимчасового відведення землі під будівництво одноколової ПЛ 330 кВ у відповідності ДБН В.2.5-16-99, визначена смугою загальною шириною 14 м, з урахуванням додаткових майданчиків, які необхідні для викладання, збирання та встановлення металевих опор баштового типу – 550 м2, проміжних залізобетонних опор – 250 м2.

Тривалість будівництва – 5 місяців.

Основні конкретні технічні рішення будуть визначені проектною документацію.

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно з законодавством України, а також згідно технічних умов та містобудівних умов та обмежень, включаючи дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних, містобудівних і територіальних та інших обмежень згідно з діючими нормативними документами.

Правилами охорони електричних мереж, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2022 р. № 1455, визначені охоронні зони об’єктів енергетики, які встановлюються вздовж повітряних та кабельних ліній електропередачі та навколо електростанцій, електропідстанцій, струмопроводів і пристроїв, для забезпечення нормальних умов експлуатації об’єктів енергетики, запобігання ушкодженню, а також зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об’єкти. 

З метою захисту населення від впливу електричного поля повітряних ліній електропередачі встановлюються санітарно-захисні зони відповідно до «Державних санітарних правила планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом МОЗ України від 19 червня 1996 року №173 (ДСП 173-96) та «Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань», затверджених Наказом МОЗ України від 01.08.1996 р. № 239 (ДСН 239-96), розміри яких залежать від типу і напруги енергооб’єкта.

Обмеженнями для планованої діяльності також будуть:

- дотримання обмежень, визначених Водним кодексом України під час проведення робіт на землях водного фонду, у межах прибережних захисних смуг та водоохоронних смугах водних об'єктів;

- дотримання обмежень в межах охоронних зон електричних мереж повітряних ліній електропередачі згідно з постановою Кабінета Міністрів України від 27.12.2022 р. № 1455 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж»,

- обмеження у використанні земель, передбачених документацією із землеустрою, з урахуванням проектних даних та відповідно до вимог ДБН В.2.5-16-99 «Інженерне обладнання зовнішніх мереж. Визначення розмірів земельних ділянок для об`єктів електричних мереж»; 

- дотримання законодавчих вимог обмеження впливу на тваринний та рослинний світ для збереження біорізноманіття; недопустимість погіршення середовищ існування та умов розмноження представників фауни; запобігання небажаним змінам природних рослинних угрупувань та негативному впливу на них; обов’язкове встановлення протипташинних загороджувачів на опорах;

- дотримання нормативів гранично-допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та рівнів акустичного, електромагнітного, інфразвукового впливу;

- не допускати забруднення ґрунтів, поверхневих та підземних вод під час будівництва та експлуатації об’єкту;

- дотримання обмежень, встановлених для об'єктів архітектурної, археологічної та культурної спадщини та їх охоронних зон у відповідності до Законів України «Про охорону археологічної спадщини» та «Про охорону культурної спадщини». Будівництво здійснювати з урахуванням археологічних досліджень  площадок забудови;  

- дотримання обмежень, які встановлені в ЗУ «Про природно-заповідний фонд та чинним законодавством для об’єктів природно-заповідного фонду, екологічної мережі, смарагдової мережі.

- дотримання вимог законодавства в сфері управління з відходами. Відходи, що утворюватимуться в процесі будівництва та експлуатації, повинні передаватись суб’єктам господарювання у сфері управління відходами згідно попередньо укладених договорів з метою їх подальшого оброблення або видалення. 

- виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів; 

- рекультивація земель після завершення будівельних робіт;

- дотримання вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 3012.2014 №1417 та Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України, затверджених Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України  від 26.09.2018 р. № 491;

- створення нормативних умов праці на всіх робочих місцях.

Суб’єкт господарювання бере на себе зобов’язання дотримання вимог чинного природоохоронного та санітарного законодавства при будівництві та експлуатації об’єкту планованої діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні, захисні, відновлювальні та інші заходи щодо умов безпечної експлуатації об’єкту. При дотриманні зазначених вимог вплив на навколишнє середовище мінімальний і додаткових екологічних обмежень не потребує. 

Щодо технічної альтернативи 2

Аналогічні технічній альтернативі №1 планованої діяльності.

Щодо територіальної альтернативи 1

- дотримання обмежень, визначених Водним та Земельним кодексами України.

- дотримання розмірів санітарно-захисної зони об’єкта та вимог до неї;

- дотримання розмірів охоронних зон електричних мереж повітряних ліній електропередачі;

- кадастрово-земельні обмеження, екологічні обмеження охоронних територій.  

Щодо територіальної альтернативи 2

Аналогічні територіальній альтернативі №1 планованої діяльності.

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1

Встановлення комплексу технологічного обладнання має здійснюватися з урахуванням вимог техніки безпеки і виробничої санітарії. Передбачено розробку і застосування заходів, направлених на запобігання аваріям, обмеження їх наслідків та захист людей і довкілля.

Інженерна підготовка території включає планування майданчиків та облаштування фундаментів під опори ПЛ та інші необхідні споруди. При розробці проекту під фундаменти для опор всі заходи з інженерної підготовки та захисту території від несприятливих природних впливів (зсуви, ерозія схилів, підтоплення тощо) будуть розроблятися з урахуванням результатів інженерно-геологічних вишукувань. Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі згідно чинного законодавства. Проектні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання ґрунту, будуть передбачені заходи протидії просіданню, активізації інших екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювані, захисні та компенсаційні заходи.

Розміщення та використання технологічного обладнання має здійснюватися з урахуванням вимог техніки безпеки і виробничої санітарії.

Щодо технічної альтернативи 2

Встановлення комплексу технологічного обладнання має здійснюватися з урахуванням вимог техніки безпеки і виробничої санітарії. Передбачено розробку і застосування заходів, направлених на запобігання аваріям, обмеження їх наслідків та захист людей і довкілля. Геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі згідно чинного законодавства. Проектні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання ґрунту, будуть передбачені заходи протидії ерозії ґрунту, активізації інших екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювані, захисні та компенсаційні заходи під час прокладання кабелю.

Щодо територіальної альтернативи 1

Передбачається влаштування тимчасових під’їзних доріг, всіх необхідних комунікацій та споруд, перевезення обладнання, будівельних матеріалів та конструкцій; перебазування будівельних машин, механізмів, автотранспорту.

Щодо територіальної альтернативи 2

Аналогічні територіальній альтернативі №1 планованої діяльності.

 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Щодо технічної альтернативи 1

Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають:

Клімат і мікроклімат: негативного впливу не передбачається. Локальне підвищення температури повітря та вологості не прогнозується. Викиди, які можуть вплинути на клімат і мікроклімат в прилеглій місцевості, відсутні.

Повітряне середовище: на етапі будівництва очікуються локальні викиди від двигунів внутрішнього згоряння автомобілів та будівельної техніки, від проведення земляних зварювальних та газорізальних робіт, фарбувальних робіт, генераторів електроенергії. При цьому викиди матимуть контрольований короткостроковий характер, концентрації забруднюючих речовин в повітрі не перевищуватимуть рівнів ГДК. Таким чином, влив на атмосферне повітря на етапі будівництва знаходитиметься  в межах нормативів. В період експлуатації вплив планованої діяльності на повітряне середовище не прогнозується.

Водне середовище: На  етапі будівництва ймовірність забруднення буде мінімізована шляхом дотримання будівельних технологічних вимог, використанням передових методів будівництва та забезпеченням чіткого нагляду за підрядними організаціями. Всі потреби у воді (питна та технічна) для будівельних та ремонтних бригад буде забезпечуватись на місцевому рівні, підвезення води до будівельних майданчиків здійснюватиметься вантажівкою. Скидання стоків в поверхневі та ґрунтові води відсутнє. Таким чином, потенційний вплив планованої діяльності на водне середовище знаходитиметься в межах допустимих норм. В період експлуатації вплив планованої діяльності на водне середовище не здійснюється. 

Ґрунти: впливом при проведенні будівельно-монтажних робіт є механічне порушення шару ґрунту при вийманні та зворотному засипанні, ущільненні ґрунту. Існує потенційна можливість забруднення ґрунтів в результаті розливу чи витоку паливо-мастильних матеріалів машин та механізмів. Для попередження забруднення необхідне обов’язкове використання абсорбентів. В період  експлуатації вплив на ґрунти не здійснюватиметься. 

Геологічне середовище: планована діяльність не призведе до виникнення негативних ендогенних чи екзогенних процесів та явищ природного чи техногенного походження (тектонічних, сейсмічних, геодинамічних, зсувних, селевих, карстових тощо).

Відходи: безпосередньо в процесі експлуатації об’єкта утворення відходів не передбачається. В процесі виконання будівельних та монтажних робіт утворюватимуться відходи, ідентифіковані за національним класифікатором відходів. Всі відходи зберігатимуться у відповідності з санітарними нормами і по мірі накопичення будуть передані відповідно до укладених договорів та вимог екологічної безпеки суб’єктам господарювання у сфері управління відходами з метою їх подальшого оброблення або видалення. Поводження з відходами буде здійснюватися відповідно до Закону України «Про управління з відходами».

Земельні ресурси: після завершення усіх будівельно-монтажних робіт виконується рекультивація земель, порушених під час будівництва, видалення будівельного та іншого сміття, благоустрій прилеглої території.

Біорізноманіття: в період будівництва очікується мінімальний локальний тимчасовий вплив на рослинний світ. Планована діяльність суттєво не змінить складу рослинних угрупувань, фауни, видової різноманітності, популяцій домінуючих, цінних і видів, що охороняються, їх стану. Втрати тваринного світу чи витіснення з ареалу поширення не відбудеться. Вплив електромагнітного випромінювання на тваринний світ знаходитиметься в межах норм.

Культурна та архітектурна спадщина: планована діяльність не має безпосереднього впливу на будь-яку міжнародну або національно визнану культурну спадщину. Результати археологічної експертизи будуть враховані під час остаточного вибору траси проходження ПЛ, щоб забезпечити мінімізацію та виключення прямого впливу на існуючі археологічні чи культурні об’єкти.

Природно-заповідний фонд, екологічна та смарагдова мережа: вибір траси проходження ПЛ 330 кВ здійснюється з умовою максимально можливого обходу об’єктів ПЗФ. Основний вплив проектованої ПЛ на об’єкти екологічної мережі, об’єкти Смарагдової мережі та об’єкти природно-заповідного фонду пов'язаний з наявністю шляхів міграції тварин, постійними добовими переміщеннями зимуючих та мігруючих водоплавних і навколоводних птахів. Планована діяльність буде здійснюватися у відповідності з вимогами законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», Лісовим кодексом України, Законом «Про рослинний світ» та іншими нормативно-правовими актами. Вирубка просік виконуватиметься з урахуванням вимог п. 2.5.166, 2.5.168 «Правил улаштування електроустановок», затвердженого Наказом Міненерговугілля України від 21.07.2017 р. № 476, та «Правил охорони електричних мереж», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2022 р. № 1455.

Вплив шуму: Під час експлуатації шумовий вплив відсутній. На стадії проведення будівельно-монтажних робіт джерелом шуму буде автотранспорт, будівельна техніка та механізми, що носять тимчасовий характер, не матимуть довгострокового шкідливого впливу. При цьому акустичний вплив не перевищує допустимих рівнів згідно вимог законодавства.

Електромагнітне випромінювання: Під час експлуатації ПЛ виникає електромагнітне випромінювання. Нормування електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону на робочих місцях здійснюється згідно з “Державними санітарними нормами і правилами при роботі з джерелами електромагнітних полів”, затвердженими наказом МОЗ України від 18.12.2002 р. за № 476. Захист персоналу від дії ЕМП досягається шляхом проведення організаційних, інженерно-технічних заходів, а також використання засобів індивідуального захисту. Згідно «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених Наказом МОЗ України від 19.06.1996 № 173, з метою захисту населення від дії електричного поля повітряних ліній електропередач встановлюються санітарно-захисні зони, території яких розташовуються вздовж трас ПЛ по обидва їх боки. Розміри цієї території визначаються від проекції на землю крайнього струмонесучого дроту до відстаней, на яких забезпечується гранично допустимий рівень поля, встановлений діючими санітарними нормами.

Навколишнє соціальне середовище – позитивний аспект в частині підвищення надійності енергозабезпечення регіону, позитивного впливу на місцеву соціально-економічну ситуацію, створення додаткових робочих місць та поповнення місцевого бюджету податками.

Навколишнє техногенне середовище – планована діяльність не спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил будівництва та експлуатації. 

Для здійснення планованої діяльності встановлюється комплекс заходів та умов, спрямованих на мінімізацію можливих впливів; виконання та дотримання цих вимог забезпечує мінімальний вплив на навколишнє середовище, екологічно безпечну господарчу діяльність підприємства, не порушуються сприятливі перспективи соціально-економічного розвитку регіону, виключається загроза для життя і здоров’я місцевого населення, дотримуються всі норми діючого природоохоронного законодавства.

 

Щодо технічної альтернативи 2

Аналогічні технічній альтернативі 1.

Щодо територіальної альтернативи 1

Аналогічні технічній альтернативі 1.

Щодо територіальної альтернативи 2

Аналогічні технічній альтернативі 1.

 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

Об’єкт планованої діяльності відноситься до:

- першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля згідно п. 20 ч. 2, ст. 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” (будівництво повітряних ліній електропередачі напругою 220 кіловольт або більше і довжиною понад 15 кілометрів);

- другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля згідно п. пункту 2, частини 3, стаття 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення (якщо нове призначення відноситься хоча б до одного виду діяльності, зазначеного у частинах другій та третій цієї статті) та зміна цільового призначення особливо цінних земель).

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу немає.

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, розробляється у відповідності із ст. 6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року з урахуванням «Загальних методичних рекомендацій щодо змісту та порядку складання звіту з оцінки впливу на довкілля», затверджених Наказом Міндовкілля від 15.03.2021 р. № 193.

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на виконання будівельних робіт,

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”),

що видається Державною інспекцією архітектури та містобудування України,

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 

 

 

 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України,

03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки та контролю, тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50 e-mail: OVD@mepr.gov.ua,

контактна особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів –

Грицак Олена Анатоліївна

 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 

 

 

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь