Програма соціально-економічного розвитку Івано-Франківської територіальної громади на 2021-2023 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення ___ сесії

Івано – Франківської

селищної ради ІV cкликання

№____ від ______________

 

 

 

 

ПРОГРАМА

соціально-економічного розвитку

Івано-Франківської селищної ради на 2021 – 2023 роки

 

 

Фото без опису

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт. Івано-Франкове – 2022 рік

 

Рішення про зміну до ''Програми соціально-економічного розвитку Івано-Франківської селищної ради на 2021 – 2023 роки''

 

 

Назва програми

Програма економічного та соціального розвитку Івано – Франківської  селищної ради на 2021 – 2023 роки

Підстава для розробки Програми

Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного соціального розвитку України», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Дата затвердження Програми

Травень 2021 року

Дата внесення змін

Травень 2022 року

Замовник Програми

Івано – Франківська селищна рада

Головний розробник Програми

Відділ соціально – економічного розвитку та інвестицій

Відповідальні за виконання програмних показників

Структурні підрозділи виконавчого комітету Івано - Франківської селищної ради

Мета Програми

Створення успішної, конкурентоспроможної Івано - Франківської  селищної ради, забезпечення умов для економічного зростання, удосконалення механізмів управління розвитком н засадах ефективності, відкритості, прозорості, боротьби з корупцією та посилення довіри мешканців до органів влади, покращення стандартів життя та зростання добробуту населення, забезпечення належного функціонування транспортної та комунальної інфраструктури, позитивних          структурних зрушень    в усіх сфера суспільного життя, що сприятиме факторам економічного росту громади, підвищенню соціальних стандартів і рівня життя мешканців

Завдання Програми

Основне завдання реалізації Програми — підвищення добробуту населення, вирішення соціальних та соціально-економічних проблем мешканців громади, досягнення економічного зростання на основі   власного   потенціалу,   посилення   інвестиційної та інноваційної активності, забезпечення   належного функціонування транспортної та комунальної інфраструктури громади.

У Програмі ми спираємось на такі довгострокові пріоритети:

- Конкурентоспроможна економіка громади;

- Підвищення комфортності життя мешканців громади;

- Створення умов для високої якості життя.

Термін реалізації Програми

2021 – 2023 роки

Основні джерела

фінансування заходів Програми

 • місцевий бюджет;
 • державний бюджет;
 • власні кошти підприємств;
 • інші джерела.

Система організації контролю за виконанням Програми

Контроль за виконанням завдань Програми здійснюють:

- селищна рада та виконавчий комітет селищної ради;

- постійна комісія з питань економіки, бюджету фінансів;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Програма соціально – економічного розвитку територіальної громади на 2021 – 2023 роки (далі Програма) розроблена відділом соціально – економічного розвитку та інвестицій Івано – Франківської селищної ради з урахуванням наявного в громаді виробничо – технічного потенціалу, трудових і сировинних ресурсів, виробничих потужностей підприємств, фінансових можливостей.

Законодавчою основою для розроблення Програми є Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» та постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» зі змінами..

Метою розробки Програми є забезпечення активізації економічної діяльності, сприяння вирішенню гострих соціальних проблем населення громади за рахунок пожвавлення інвестиційної діяльності, розвитку малого та середнього бізнесу, спрямування зусиль на розв’язання існуючих проблемних питань у розвитку різних галузей та сфер діяльності, ефективного використання внутрішніх і зовнішніх можливостей громади.

Програму розроблено з урахуванням завдань і пріорітетних напрямків:

 • Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року;
 • Стратегії розвитку Львівської області на період до 2027 року.
 • Програма соціально-економічного розвитку територіальної громади – це програмний документ, який розробляється на коротко-, середньострокову перспективу та слугує для прогнозування місцевого бюджету.

Для розробки Програми визначено такі періоди:

1. 2021 рік

2. 2022 рік

3. 2023 рік

Програма визначає цілі та пріоритети соціально – економічного розвитку Івано-Франківської територіальної громади на 2021 – 2023 роки, визначає заходи та завдання для розвитку галузі (сфери діяльності), які відповідають основним стратегічним напрямам розвитку і заходам цільових програм.

Програма ґрунтується на аналізі розвитку економіки територіальної громади, поточної економічної ситуації, актуальних проблем соціально - економічного розвитку, пріоритетів, а також припущеннях, що враховують вплив зовнішніх та внутрішніх чинників і ризиків, та визначає оперативні цілі та заходи економічної та соціальної політики міської влади, критерії ефективності її реалізації на основі прогнозних показників економічного і соціального розвитку на 2021-2023 роки

На підставі аналізу соціально – економічного розвитку громади у 2021 році, наявних проблем у Програмі визначено ключові заходи, необхідні для досягнення пріоритетних завдань і спрямовані на досягнення стратегічних пріоритетів розвитку Івано-Франківської територіальної громади та корелюються із заходами місцевих та обласних цільових програм.

В сучасних умовах першочергового значення набуває необхідність здійснення заходів з забезпечення соціальних стандартів, реалізація заходів з енергозбереження та пошук позабюджетних джерел економічного зростання регіону. Крім того, актуальною проблемою громади є незадовільний стан транспортної інфраструктури, зокрема автомобільних доріг, вирішення якої наддасть додаткові економічні стимули та покращить якість життя населення регіону.

Виконання Програми соціально – економічного розвитку Івано-Франківської територіальної громади на 2021 – 2023 роки повинно забезпечити активізацію економічної діяльності, сприяти підвищенню рівня життя населення завдяки розв’язанню існуючих проблем, використанню внутрішніх та зовнішніх можливостей громади та її територій, дозволить покращити інвестиційну привабливість, створити умови для підвищення рівня конкурентних переваг та потенціалу громади.

Фінансування реалізації заходів Програми соціально – економічного розвитку Івано-Франківської територіальної громади на 2021 – 2023 роки буде здійснюватися за рахунок державного, обласного, місцевого бюджетів, залучених коштів, інших джерел, незаборонених чинним законодавством України.

 

Характеристика

Івано – Франківської об’єднаної територіальної громади

27 листопада 2020 року відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 27 травня 2020 р. № 624-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Львівської області» було утворено Івано-Франківську об’єднану територіальну громаду (Івано-Франківська селищна рада), до якої приєдналися 8 сільських рад, а саме: Бірківська, Великопільська, Вороцівська, Домажирська, Лозинська, Мальчицька, Порічанська, Ясниська.

Всього громада складається із 32 населені пункти:

 • селище міського типу Івано - Франкове
 • село Верещиця
 • село Лелехівка
 • село Бірки
 • село Рокитне
 • село Діброва
 • село Великополе
 • село Затока
 • село Вороців
 • село Карачинів
 • село Паланки
 • село Солуки
 • село Домажир
 • село Жорниська
 • село Зелів
 • село Кожичі
 • село Лозино
 • село Великі Гори
 • село Верхутка
 • село Дубровиця
 • село Середній Горб
 • село Ставки
 • село Турича
 • село Мальчиці
 • село Поріччя
 • село Страдч
 • село Ямельня
 • село Ясниська
 • село Буда
 • село Задебрі
 • село Лісопотік
 • село Озерське.

 

Територія об'єднаної територіальної громади займає площу: 429 км 2

 

Чисельність наявного населення громади станом на 01 січня 2021 року (згідно статистичних даних) становить – 19814 осіб.

 

Густота населення: 47 осіб/км 2

 

          Територія громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Львівської області Яворівського району та межує з обласним центром – містом Львів.         

 

Інформація про орган місцевого самоврядування

 

          Депутатський корпус Івано-Франківської селищної ради налічує 26 осіб, які представляють широкий спектр політичних партій України, виконавчий комітет – 32 особи, до якого входять місцеві підприємці, активісти, працівники державних компаній, медики та вчителі.

          Структура Івано – Франківської селищної ради:

 • 8 старостинських округів
 • Відділ бухгалтерського обліку та звітності
 • Відділ організаційного та кадрового забезпечення
 • Відділ юридичного забезпечення
 • Відділ соціально-економічного розвитку та інвестицій
 • Відділ земельних ресурсів та екології
 • Відділ містобудування, архітектури, ЖКГ та управління майном
 • Центр надання соціальний послуг
 • Фінансове управління
 • Відділ соціального захисту та охорони здоров’я
 • Центр надання адміністративних послуг
 • Служба у справах дітей
 • Відділ освіти, культури, молоді та спорту
 • Комунальне некомерційне підприємство Івано-Франківської селищної ради «Івано-Франківська районна лікарня»
 • Комунальне підприємство «Благоустрій Янів»

 

Історична довідка

 

Заснування містечка Янів у 1611 році серед мальовничої природи Розточчя на перетині двох потужних торгових шляхів обумовило його спеціалізацію і призначення.

Адже таке вигідне географічне положення відкривало перед місцевими мешканцями можливості розвивати рекреаційну діяльність, обслуговуючи купців та подорожуючих.

Волею долі Янову судилося пройти епохи правління Речі Посполитої, козацьких походів 1648, 1654 рр., російсько-французької війни 1812 р., першої і другої світових воєн, періоду становлення радянської влади.

В періоді чотирьох століть свого існування Янів руйнувався і відновлювався.

Найвиразнішим місцем природи Янова була Королева гора. З розповідей знаємо, що тут бували королі польської держави, зокрема Ян Собєський  (1629 -1696р.) від чого й пішла її назва Королевка. До Янівськогоставу з’їжджалися пані та пани, на гостей чекали готелі і ресторани.

 

          Містечко Янів засноване шляхтичем українського походження Яном Свошовським в 1611 році. Містечко Янів дістало свою назву від ім’я засновника і під такою назвою фіксується в усіх документах з 1670 року. В1945 році перейменоване на селище міського типу (смт) Івано – Франкове. Розташоване в красивій частині місцевості Розточчя, де в розлогій долині річка Верещиця несе свої води в Чорне море.

Населення в Янові: в 1765 році тут проживало 83 українські родини; в 1800 році в місті було 194 українських та 12 єврейских родин, що проживали в 225 будинках, в1806 році –приблизно до 500 жителів, в 1832 році налічувалось 1494 мешканців; наприкінці XIX ст. –понад 2000 мешканців, з яких більшу половину становили євреї; в1931 році в місті включно з Романівкою та Заліссям проживало 2728 людей, з них 1016 українців, 916 євреїв та 796 поляків. Станом на 25 вересня 2006 року в Івано-Франковому налічується 5954 громадян.

Найдавнішою архітектурною пам’яткою є костьол. До недавнього часу він був найвищою спорудою, що піднімалася на пагорбі високо в просторі неба. Заснували костьол подружжя Свошовських в 1614 році під патронатом Івана Хрестителя, Богородиці та архангела Михаїла. . В костьолі зберігалася ікона Богородиці, яка  мала славу чудотворної. Її нібито захопили поляки в одному козацькому таборі і подарували ксьондзові Якубові Хшестовському з Янова. Після другої світової війни костьол був не діючим. Приміщення його використовували для складських потреб військової частини, що базувалась в центрі селища.

Будівництво другої церкви в Янові розтягується приблизно в межах 1630 -1655 років.Це була будівля із круглого лісу на дубових підпорах.  Мурована церква Вознесіння Господнього побудована неподалік від костьолу в 1831році.

Влітку 1902 року розпочалася справа про виготовлення нового іконостасу для янівської церкви. Секретар суду Роман Дмуховський разом з своєю дружиною Людмилою заснували в Янові комітет для спорудження іконостасу.

Церква Святого Володимира побудована в 1991 – 1998 роках по ініціативі  о. Володимира Дадака і посвячена в дні святкування 1000-ліття прийняття християнства на Русі 9 серпня. Розташована в центрі селища, в колишньому парку

Авторами проекту іконостасу та внутрішнього оздоблення є молоді архітектори, що закінчували архітектурний відділ Львівського Політехнічного інституту Олексій Дмитрович Зварич та Василь Михайлович Гевало. Розробку проекту вони почали в 1995 році. Обидва працювали викладачами художніх предметів в ХПТУ № 14.

Найбільш пам’ятним місцем є сама назва містечка Івано – Франкове, що перейменоване на честь великого класика української літератури, визначного громадського діяча в Галичині кінця 19 початку 20 ст Івана Яковича Франка (1856 –1916), що зроблено в 1945 році. В 1981 році встановлений  бронзовий бюст І. Я. Франка на подвір’ї новоприбудованої середньої школи, якій присвоєно ім’я Івана Франка. Автором цієї пам’ятки є відомий львівський скульптор С. В. Дзиндра.

 

Обєкти природно – заповідного фонду

 

Заповідник Розточчя створений Рішенням Кабінету Міністрів УРСР в 1984 році. Завданням заповідника є збереження та вивчення унікальних біогеоценозів, тобто збереження та вивчення рослинного і тваринного світу  в цій місцевості.  Надзвичайно красиві ландшафти, річка Верещиця з своєми поворотами та заплавами в обіймах різноманітних дерев, чорні лелеки, що годинами на одній нозі простоюють  над водами ставу, щоб спіймати рибину, справляють неповторні враження. Просто з рук тут можна погодувати козулю, екзотичних птахів. Функціонує музей природи, де відвідувачів особливо приваблюють муляжі комах, птахів та звірів, рідкісних рослин.  Заповідник є улюбленим місцем для екскурсантів віком від наймолодших до  пенсіонерів у всі пори року, а особливо влітку та восени.

          Проводиться природоохоронна, еколого-освітня та науково-дослідницька робота колективом працівників в кількості 55 чоловік, з них 10 є науковцями, дві особи мають науковий ступінь кандидата наук –Данчук О. Т. та Стрямець Г. В. Залучаються до спільної праці науковці Українського державного лісотехнічного університету. Поруч із заповідником Розточчя в лісі знаходиться навчально- оздоровчий комплекс будівель Українського державного  лісотехнічного університету. Оригінальна архітектурна забудова приваблює своєю неповторною красою, чистим лісовим повітрям, постійним співом лісових птахів…

 

Яворівський національний природний парк (Яворівський НПП) створений Указом Президента України 4 липня 1998 року в центральній частині Українського Розточчя. Це природоохоронна установа загальнодержавного значення, підпорядкована Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України, головними завданнями якої є природоохоронна, науково-дослідна, рекреаційна та еколого-освітня діяльність.

Метою заснування Яворівського національного природного парку є збереження, відтворення та раціональне використання типових та унікальних лісостепових ландшафтів та інших природних комплексів Головного Європейського вододілу, які мають важливе природоохоронне, наукове, естетичне, освітнє, рекреаційне та оздоровче значення.

Яворівський національний природний парк характеризується неабияким різноманіттям екосистем, включаючи заболочені території, озера, річки та ліси. Останні складаються з рідкісних сосново-буково-дубових угруповань, які зустрічаються в Україні лише в регіоні Розточчя та Криму. Ці ліси служать домівкою для різноманітних тварин, зокрема сарни європейської, горностая та сови довгохвостої. На території площею 7 108 гектарів охороняється природа України.

 

Земельні ресурси і територія громади

 

1

Земельний фонд громади

429 км²

 

 

2

Структура за категоріями земель

Сільськогоспо-дарські землі

Ліси та інші лісо вкриті площі

Забудовані землі

 

Старостинський округ

     

 

Ясниський

957,2618

1191

74,8364

 

Порічанськи

1321,7135

658,1

134,3841

 

Мальчицький

1658,645

 

80,862

 

Лозинський

2839,1549

5766,4

154,9436

 

смт. Івано-Франкове

553,4148

9799,12

249,1663

 

Домажирський

1593,7813

560,2158

637,7999

 

Вороцівський

844,4984

10,46

61,0695

 

Бірківський

1486,5047

243,6788

254,3042

 

Великопільський

385,556

 

18,444

 

Найбільшими землекористувачами на території ради є сільськогосподарські підприємства:

 

Містобудівні документи

Містобудівна документація по населених пунктах громади потребує розробки та/або оновлення/актуалізації. Переважна більшість населених пунктів у громаді мають Генеральні плани, проте вони застарілі. У 2021 продовжено роботу над Генеральним планом селища міського типу Івано – Франкове.

 

Назва документу

Виконавець,

рік виготовлення

Назва документу, яким затверджено

Генеральний план с. Бірки та с. Рокитне Бірківської сільської ради, Яворівського району,  Львівської області

ДП "Львівський промбудпроект" 4117-1, 4117-2

2019 рік

Рішення №2246  LІІІ сесія VІІ скликання від 31.08.2020 року 

Генеральний план розвитку   с. Вороців та с. Карачинів, Яворівського району, Львівської області

ТзОВ "Геобуд"

2016 рік

Рішення сесії №770 від 22.07.2016 року

Генеральний план розвитку   с. Солуки та с. Паланки Яворівського району Львівської області

ТзОВ "Геобуд"

2016 рік

Рішення  сесії №770 від 22.07.2016 року

Генеральний план             села Великополе        Яворівського району Львівської області

ПП "УГП-Груп"

2013 рік

Рішення сесії  № 385 від 13..09.2013 року,

Внесення змін Рішення сесії   № 423 від 20.02.2014 року

Генеральний план                   с. Домажир Яворівського району Львівської області

Державний інститут проектування міст "Містопроект"  10316-2010, 2010 рік

Рішення сесії №1158 від 11.09.2017 року

Генеральний план                   с. Жорниська Яворівського району Львівської області

Державний інститут проектування міст "Містопроект"  10316-2010, 2010 рік

Рішення сесії  № 1158 від 11.09.2017 року

Генеральний план с. Зелів Яворівського району Львівської області

Державний інститут проектування міст "Містопроект"  10316-2010, 2010 рік

Рішення           № 1158 від 11.09.2017 року

Генеральний план                 с. Кожичі Яворівського району Львівської області

Державний інститут проектування міст "Містопроект"  10316-2010, 2010 рік

Рішення сесії №1158 від 11.09.2017 року

Генеральний план

с. Верещиця

ТзОВ "Інститут геоінформаційних систем"

*

Генеральний план

с. Лелехівка

Державний інститут проектування міст "Містопроект"  10659-2010,

2010 рік

Рішення сесії   № 264 VI cесії VII скликання від 30.05.2012 року

Генеральний план

с. Поріччя, с. Страдч,

с. Ямельня

Яворівського району Львівської області

ТзОВ "Геобуд",

2016 рік

Рішення сесії   № 151 VI cесії VII скликання від 06.05.2016 року

Генеральний план с. Буда Ясниської сільської ради Яворівського району Львівської області

КП "Центр просторовогорозвитку" 385/ГП

Рішення сесії №709 від 31.10.2019 року

Генеральний план с. Задебрі Ясниської сільської ради Яворівського району Львівської області

КП "Центр просторовогорозвитку" 388/ГП

Рішення сесії №707 від 31.10.2019 року

Генеральний план                с. Лісопотік Ясниської сільської ради Яворівського району Львівської області

КП "Центр просторового розвитку" 384/ГП

Рішення сесії №708 від 31.10.2019 року

 

Природні ресурси та природне навколишнє середовище

Івано-Франківська територіальна громада розташована на території Українського Розточчя — одного з найцікавіших фізико-географічних районів Західної України. Українське Розточчя являє собою вузьке (до 25 км) горбогірне пасмо завдовжки 75 км, яке на півночі різко підіймається над Малим Поліссям. У його південно-східній частині проходить Головний європейський вододіл, на схилах якого беруть початок річки, що належать до басейнів двох морів — Чорного і Балтійського.

За фізико-географічним районуванням територія парку відноситься до Розтоцького району Розтоцько – Опільської області Західно – Української лісостепової провінції.

Корисні копалини

На території Івано-Франківської селищної ради  є розвідані корисні копалини: торф, пісок, глина, геотермальні води.

Ґрунти

Ґрунтовий покрив громади доволі неоднорідний та залежить від материнських порід, характеру рослинності, орографічної будови місцевості та інших факторів, що впливають на грунтотворчі процес. Найбільше поширені слабодернові, середньодернові та глибинно – дерново – слабоопідзолені піщані грунти на четвертинних та третинних пісках. На них переважають соснові та дубово-соснові ліси. На глинистих породах сформувалися слабодерново-слабоопідзолені глинисто-пісчанігрунти, підстелені елювієм вапняків. Для них характерні грабово-дубові, дубово-букові та букові ліси. У пониженнях поширені торфувато-глеєві грунти на алювіальних відкладах, для яких характерні вологі і сирі вільшини з вільхи клейкої.

Фото без опису

 

Водні ресурси

В межах Івано-Франківської територіальної громади знаходяться значні водні запаси, зокрема поверхневих та підземних вод.

Загалом на території громади обліковується:

Річок – 3, а саме Домажирка, Верещиця, Млинівка.

Озер та ставків – 107.

Також зазначимо, що згідно розпорядження голови Івано-Франківської селищної ради № 113 від 04.08.2021 р. створено комісію з питань інвентаризації водних об’єктів на території Івано-Франківської селищної ради (кількість водних об’єктів уточняються).

 

Кліматичні умови

Клімат цієї території характерний для Розточчя, що розміщене в пограничній зоні впливу атлантичних повітряних течій із заходу та континентальних — зі сходу. Загалом клімат помірно вологий. Середньорічна кількість опадів становить 700 мм, а середньорічна температура — +7,5 °C. Найбільше опадів випадає в червні-липні, а найменше — в січні-лютому. Найтепліший місяць року — липень (+17,7 °C), а найхолодніший — січень (-4,2 °C). Річні коливання температур незначні і сягають 21,9 °C.

 

Рослинний світ

Флора Івано-Франківської селищної ради  є багатою і неповторною, та репрезентує майже увесь спектр рослинного світу Розточчя. Тут зустрічаються представники як лісових так і водних, болотних та лучних екосистем. За геоботанічним районуванням України територія Розточчя належить до Розтоцького геоботанічного округу букових дубово-соснових та буково-соснових лісів. На горбогірних підняттях в межах Яворівського НПП (значна територія якого заходиться в межах громади) переважають грабові бучини і діброви, в межах улоговинних понижень з пологосхиловими останцями переважають сосново-дубові ліси, а вздовж долини Верещиці та інших річок ростуть вільшаники.

 

Тваринний світ

Тваринний світ території громади широко представлений ссавцями, птахами, плазунами, земноводними, круглоротими та рибами. Розточчя характеризується великим розмаїттям фауни, оскільки значна територія громади входить до мережі природно-заповідного фонду, тут збережено оселища рідкісних та зникаючих видів.

 

Економіка громади

Селищний бюджет

За 2021 рік до бюджету Івано – Франківської селищної ради надійшло доходів (включаючи трансферти ) на суму 146 718,8 тис. грн при планових завданнях, затверджених рішеннями сесії селищної ради з урахуванням внесених змін в сумі 136 921,1 тис. грн., що становить 107, 2 відсотків.

Загальний обсяг доходів загального фонду селищного бюджету (включаючи міжбюджетні трансферти ) за 2021 рік складає 143 188,8 тис. грн. або 105,69 % до планових призначень з урахуванням змін звітного періоду.

Доходи спеціального фонду селищного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету    склали 3 530,0 тис. грн., що становить  2,5 рази  більше до уточнених планових показників на відповідний період.

 Видатки загального фонду селищного бюджету за 2021 рік склали  153 013,2 тис. грн. або 93,6 % до уточненого плану на вказаний період, з них: касові видатки за рахунок освітньої субвенції 58 392,5грн.(залишок освітньої субвенції  станом на 01.01.2022 року становить 2280,5 тис. грн.), субвенції на лікування хворих на цукровий діабет - 449,6 тис. грн., субвенція на підтримку особам з особливими освітніми потребами -151,3 тис. грн.(залишок субвенції - 22,2 тис. грн).

Одержані селищним бюджетом доходи забезпечили загальну позитивну тенденцію в частині фінансування видатків , а саме:

 • своєчасно виплачено заробітну плату працівникам бюджетних установ, профінансовано енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами;
 • профінансовано інші видатки, необхідні для виконання бюджетними установами своїх функцій.

            На утримання Івано – Франківської селищної ради та її установ у 2021 році використано:

 • Державне управління: видатки загального фонду по галузі управління профінансовано в загальній сумі 30 514,5 тис. грн., що становить 91,55 % до уточнених планових призначень звітного періоду. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями становлять 27 701,5 тис. грн. , на оплату комунальних послуг та енергоносіїв направлено 475,4 тис. грн. та 2 337,6 тис. грн становлять інші видатки.
 • Охорона здоров’я: по загальному фонду селищного бюджету видатки на охорону здоровя профінансовані в сумі 4 396,1 тис. грн або виконано на 96,54% до уточненого плану.
 • Соціальний захист: по загальному фонду селищного бюджету видатки на соціальний захист профінансовані в сумі 5 667,3 тис. грн., що становить 96,11 % до уточнених планових призначень звітного періоду. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 3 830,8 тис. грн, що становить 67,59 % у загальній структурі видатків.
 • Освіта: фінансування установ освіти здійснювалося  за  рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету та коштів бюджету громади на утримання всього використано  93454,0 тис.грн. або виконано на 94,93 % до уточненого плану. Для погашення дефіциту коштів на оплату заробітної плати педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів громади спрямовано з селищного бюджету 244,0 тис. грн, залишок освітньої субвенції в сумі 75,4 тис. грн. Станом на 01.01.2022  заборгованості з виплати заробітної плати по галузях немає. Штатна чисельність працівників установ освіти на 01.12.2021року становить 543,6 штатних одиниць. Кількість вихованців в дошкільних навчальних закладах – 209. Кількість учнів в загальноосвітніх школах – 2585. Кількість вихованців в позашкільних навчальних закладах –183. В загальній сумі враховані в повному обсязі видатки на заробітну плату працівників, які фінансуються з місцевого бюджету селищної ради, на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, видатки на харчування та медикаменти. На заробітну плату  та нарахування використано – 82 698,5 тис.грн, комунальні  послуги та енергоносії – 5 814,0 тис. грн, харчування – 1 972,2 тис. грн, інші видатки – 2 969,3 тис. грн.
 • Культура і мистецтво: кошти на утримання закладів культури використано  в сумі 3 684,5тис. грн або виконано на 86,20 % до уточненого плану, з них : на заробітну плату з нарахуваннями на неї 2 886,8 тис. грн; оплату комунальних послуг та енергоносіїв 316,9 тис. грн; інші  поточні видатки 480,8 тис. грн. За рахунок бюджетних призначень фінансування проводилося  наступних установ культури: комунальний заклад публічна бібліотека Івано-Франківської селищної ради в яку входить  10 філій; клубна система: Народні доми Івано-Франківької селищної ради – 16 одиниць; Народний аматорський колектив Вірою – 1 одиниця.
 • Фізична культура та спорт: фінансування видатків на фізкультуру і спорт використано в сумі  792,6 тис.грн. або виконано на 94,70 % до уточненого плану.
 • Житлово – комунальне господарство: фінансування на житлово-комунальне господарство здійснено в сумі 7 389,5тис.грн. або виконано на 92,17 % до уточненого плану з організації благоустрою населених пунктів  громади КНП «Благоустрій – Янів».

Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

          Основними показниками соціально-економічного розвитку, які використовуються при складанні Прогнозу, є основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України, зокрема:

 1. індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року: у 2021 році – 106,2 відсотків, у 2022 році – 105,3 відсотків, у 2023 році – 105 відсотків;
 2. індекс цін виробників промислової продукції грудень до грудня попереднього року: у 2021 році – 108,7 відсотків, у 2022 році – 106,7 відсотків, у 2023 році – 106,1 відсотків;
 3. прогнозний розмір прожиткового мінімуму в середньому на одну особу: з 01 січня 2022 року – 2393 гривень, з 01 липня – 2508 гривні, з 01 грудня – 2589 гривень; з 01 січня 2023 року – 2589 гривень, з 01 липня – 2713 гривні, з 01 грудня – 2778 гривень;
 4. прогнозний розмір мінімальної заробітної плати з 01 січня 2022 року - в розмірі  6 500 грн; з 01 жовтня 2022 року - в розмірі 6 700 грн; з 01 січня 2023 року - в розмірі 7 176 грн;
 5. розмір посадового окладу (тарифна ставка) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки: з 01 січня 2022 року - 2 893 грн; 01 жовтня 2022 року - 2 982 грн; з 01 січня 2023 року - 3 193 грн;

         Під час розрахунку індикативних прогнозних показників на 2022 і 2023 роки враховані припущення щодо факторів, які впливають на формування ресурсної та витратної частин бюджету.

         Припущення в частині формування доходів бюджету передбачають:

 1. підвищення розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;
 2. зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв;
 3. інші зміни до законодавства, що впливають на показники місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів.

          Припущення в частині видатків селищного бюджету передбачають:

 1. забезпечення економічно обґрунтованого підвищення мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;
 2. збільшення видатків бюджетних установ на оплату комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням прогнозного індексу цін виробників;
 3. здійснення заходів з підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження.

         Прогноз бюджету на 2022-2023 роки включає прогнозні показники бюджету громади за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, а також прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проєктів.

         Зазначені показники є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності, місцевих програм та формування показників проєкту бюджету територіальної громади на 2022 рік. Формування проєкту бюджету на відповідний рік здійснюватиметься з урахуванням змін основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку громади, а також змін у нормативно-правовій базі.

          Обсяг ресурсу бюджету Івано-Франківської територіальної громади 2022-2023 роки прогнозується в обсягах:

 • 2022 рік - 197 585 000,00 грн;
 • 2023 рік - 214 379 080,00 грн.

          З метою розширення податкової бази та залучення додаткових надходжень до бюджету громади визначено такі пріоритетні завдання:

 • сприяння розвитку бюджетоутворюючих підприємств, розширенню діючих виробничих потужностей, збільшенню виробництва продукції;поліпшення економічних, правових та організаційних умов для залучення інвестиційних ресурсів та задіяння земельного потенціалу громади;
 • впровадження заходів, спрямованих на дерегуляцію підприємницької діяльності, поліпшення бізнес-клімату.
 • проведення в установленому порядку перевірки фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання щодо дотримання норм законодавства в частині оплати праці у розмірі не менше мінімальної заробітної плати.
 • проведення інвентаризації земельних ділянок, перегляд укладених договорів оренди земельних ділянок на предмет відповідності розміру орендної плати нормам Податкового кодексу України, що забезпечить використання земельного потенціалу громади для залучення інвестицій, збільшення надходжень плати за землю;
 • організація реєстрації фізичних осіб-підприємців у доступній формі та у найкоротші терміни, що очікувано розширить сфери діяльності малого бізнесу, збільшить надходження єдиного податку;
 • проводення моніторингу податкового боргу платників податків до бюджету та проведення претензійно-позовної роботи щодо його зменшення.

          Прогнозні показники доходів бюджету сформовані на основі існуючої податкової бази та реалізації пріоритетних завдань із розширення її потенціалу. Показники доходів бюджету громади наведені в додатку 2 до прогнозу бюджету.

          Основним джерелом формування дохідної частини бюджету громади, як і в попередні періоди, залишатиметься податок на доходи фізичних осіб. Прогноз надходжень з податкуна доходи фізичних осіб розраховано відповідно до єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб, сталого підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, подальшого зростання середньомісячної заробітної плати найманих працівників шляхом збільшення продуктивності праці, легалізації виплати заробітної плати. Темпи росту податку на доходи фізичних осіб прогнозуються у 2022 році на рівні 8,3 %, у 2023 році – на  7,1%.

          Єдиний податок – це другий бюджетоутворюючий податок. Темпи росту єдиного податку прогнозуються у 2022 році на рівні 5,8 %, у 2023 році - на 6,3 %.

          Впровадження послідовної та передбачуваної податкової політики на території громади в середньостроковому періоді дозволить забезпечити: середньорічний приріст доходів бюджету на 6%; зростання бюджетоутворювальних податків, а саме податку на доходи фізичних осіб - на 8 %, місцевих податків та зборів - на 7 %; зменшення податкового боргу.

 

Суб’єкти господарської діяльності

Важливу роль у формуванні бюджету громади відіграє також стан розвитку підприємництва.

Малі підприємства діють у торгівлі, промисловому виробництві, готельно- ресторанному бізнесі, у сфері надання послуг, будівництві, сільському господарстві. Як і раніше найбільше підприємств задіяно у сфері торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку, в промисловості, в лісовому і сільському господарстві, в діяльності готелів і ресторанів.

У структурі суб’єктів господарської діяльності громади домінують малі підприємства, у тому числі фізичні особи-підприємці.

Перелік найбільших підприємств громади

№ п/п

Найменування підприємств

Сплачено податків за 2021 рік,   тис. грн

 

Напрямок діяльності

1.

ТзОВ«Бадер Україна»

40652,00

Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів

2.

ТОВ «Каргіл ЕН»

4910,00

Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах

3.

ТзОВ «Західно-український гольф та кантрі клуб»

4231,9

Виробництво меблів

4.

ПРАТ «Кар’єроуправління»

2332,3

Добування піску, гравію, глин і каоліну

5.

ТзОВ «Керамбуд»

1023,99

Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини

6.

ТОВ «АТБ-Маркет»

2277,9

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

7.

ПП «Дівес плюс»

 

Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

8.

ТзОВ «Рілля Україна»

 

Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням

9.

ТзОВ «Галицька здоба»

 

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

10.

ТзОВ «ЮрВіт»

 

Виробництво меблів

 

          Повний перелік платників податків Івано – Франківської територіальної громади наведено у Додатку 1.

 

 

 

Інвестиційна діяльність

            Головною метою діяльності економічного сектору є формування умов для відновлення сталого розвитку промислового виробництва із застосуванням інноваційних технологій, підтримка розвитку перспективних, конкурентоспроможних підприємств.

  Залучення інвестицій є одним з ключових завдань соціально – економічного розвитку Івано – Франківської селищної територіальної громади.

          З метою підтримки розвитку соціальної сфери активно ведеться робота по залученню коштів державного, обласного, місцевих бюджетів та коштів міжнародних організацій.

          Проблемні питання, які виникають в процесі здійснення інвестиційної діяльності:

 • довготривалий процес оформлення документів на землекористування;
 • пошук та розширення ринків збуту виробленої продукції.

            Для реалізації інвестиційної діяльності необхідно провести ряд заходів,а саме:

 • збереження тенденції нарощування обсягів промислового виробництва за рахунок використання наявних потужностей та розширення виробництва;
 • підвищення конкурентоспроможності місцевої продукції шляхом модернізації промислового комплексу;
 • пропагування позитивного досвіду підприємств, які мають сучасні системи управління, випускають якісну та безпечну продукцію, перебудовують власне виробництво відповідно до вимог європейських стандартів і норм та успішно експортують продукцію за межі України;
 • покращення інвестиційного іміджу громади шляхом популяризації і позиціювання району, як привабливого для інвестування та поширення інформації про наявні інвестиційні можливості району;

            Виконання поставлених завдань дасть можливість збільшити обсяги реалізації промислової продукції відповідно та створення нових робочих місць, зростання рівня зайнятості населення та надходжень до місцевих бюджетів району.

           На території сіл Івано Франківської селищної ради, а саме Великополе та Мальчиці наявні земельні ділянки та сприятливі кліматичні умови для встановлення вітрових електростанцій.

         Пріоритетні напрямки економічного розвитку громади:

 • сприяння розвитку мережі обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів із заготівлі та збуту екологічно – чистої сільськогосподарської продукції;
 • збільшення обсягів реалізації промислової продукції за рахунок створення та реєстрації нових підприємств, як промислових;
 • розвиток транскордонної інфраструктури та участь у міжнародних проектах;
 • розвиток рекреаційного та туристичного потенціалу громади

реалізація програм розвитку та міжнародного співробітництва;

 • покращання технічного стану об’єктів освіти, культури та охорони здоров’я за рахунок втілення обласного конкурсу проектів місцевих ініціатив та місцевого бюджету;
 • підвищення рівня зарплати в госпрозрахунковому секторі.

 

Транспортна інфраструктура і зв’язок

          Загальна протяжність доріг комунальної власності становить 284 км. За типом покриття: тверде, щебінь, гравій, грунт, піщано – гравійне.

Тип сполучення

Назва та відстань, км

Аеропорт

Відстань до Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького - 28 км.

 

Залізничне сполучення

Головний Залізничний вокзал м. Львова - 28 км.

Дороги регіонального,

національного,

міжнародного значення.

М-10 Львів-Краковець

Відстань до міста Львова

Івано-Франкове - Львів - 27 км.

Відстань до районного центру

Івано-Франкове - Яворів - 32 км.

Відстань до пунктів перетину кордону:

 

автомобільне сполучення:

 


Угринів — Долгобичув: 142 км.

 

Рава-Руська — Гребенне: 81 км.

 

Смільниця — Кросьцєнко: 127 км.

 

Грушів — Будомнєж: 54 км.

 

Краковець — Корчова: 51 км.

 

Шегині — Медика: 72 км.

залізничне сполучення:

 


Рава-Руська – Верхрата: 81 км.

 

Хирів – Кросьценко: 116 км.

 

Мостиська – Перемишль: 72 км.

 

Транспортне сполучення між населеними пунктами громади та з обласним центром, наявність громадського транспорту та потреби у покращенні

Транспортне сполучення між населеними пунктами громади та адміністративним центром є комфортним та малочасозатратним. Відстані між населеними пунктами наведені у таблиці.

 

Населені пункти, що входять до складу громади

Відстань до адміністративного центру громади, км.

Бірківськийстаростинський округ

 

села Бірки

 

19 км

село Рокитне

18,3 км

Великопілівськийстаростинський округ

село Великополе

7,7 км

село Затока

10,5 км

Вороцівськийстаростинський округ

село Вороців

11,6 км

 село Карачинів

11,9 км

 село Паланки

17,6 км

село Солуки

12,5 км

Домажирівськийстаростинський округ

село Домажир

11,5 км

село Жорниська

10,1 км

село Зелів

14,3 км

село Кожичі

14,7 км

Лозинський старостинський округ

село Лозино

9,2 км

село Великі Гори

15,8 км

село Верещиця

14,5 км

село Верхутка

11,5 км

село Дубровиця

13,2 км

село Лелехівка

5,2 км

село Середній Горб

12,6 км

село Ставки

12,9 км

село Турича

12,7 км

Мальчицькийстаростинський округ

село Мальчиці

10,7 км

Поріччанськийстаростинський округ

село Поріччя

7,2 км

селоСтрадч

5,2 км

селоЯмельня

9,0 км

Ясниськийстаростинський округ

село Ясниська

16,8 км

село Буда

14,8 км

село Діброва

18,1 км

село Задебрі

14,1 км

село Лісопотік

18,0 км

село Озерське

15,9 км

 

          У 2021 році реалізовано кілька важливих інфраструктурних проектів на території громади. Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка в с. Ясниська реалізовано спільно з Департаментом дорожнього господарства Львівської ОДА на умовах спів фінансування, де Івано – Франківською селищною радою профінансовано 3 000,00 тис. грн. Також за кошти місцевого бюджету проведено капітальний ремонт вулиці Лесі Українки в селі Вороців.

 

 

 

 

          У період з 2022 по 2023 роки заплановано до реалізації наступні проекти:

 • Капітальний ремонт дороги по вул. Страдецька Гора в селі  Страдч  Яворівського району Львівської області;
 • Капітальний ремонт дороги по вул. Грушевського в смт.Івано-Франкове;
 • Капітальний ремонт по вул.Центральній в с.Мальчиці Івано-Франківської селищної ради;
 • Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С142032 Добростани-Івано-Франкове км 10+541 до км 12+205;
 • Капітальний ремонт дороги вул.Бічна Садова, Садова, Дорошенка, Мазепи з облаштуванням ливневої каналізації в смт.Івано-Франкове;
 • Капітальний ремонт дороги в с.Бірки по вул.Львівській Яворівського району Львівської області;
 • Капітальний ремонт дороги по вул.Центральній в  с. Домажир Івано-Франківської селищної ради;
 • Будівництво об’їзної дороги з південної сторони смт.Івано- Франкове;
 • Капітальний ремонт дороги по вул.Львівська в с.Солуки;
 • Капітальний ремонт дороги по вул.Шевченка в с.Карачинів Вороцівської сільської ради Яворівського району Львівської області;
 • Капітальний ремонт дороги вул.Зелена,Садова с.Ямельня Яворівського району Львівської області;
 • Капітальний ремонт дороги по вул. Озерна с.Страдч Яворівського району Львівської області;
 • Капітальний ремонт дороги по вул. Зарічна с.Солуки Івано-Франківської селищної ради. Коригування;
 • Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул..Шевченка в с.Домажир Яворівського району Львівської області. Коригування.

    

Житловий фонд

Основною діяльністю житлово – комунального господарства в об’єднаній територіальній громаді є повне задоволення потреб громади в усіх видах житлово- комунальних послуг, створення комфортних умов для мешканців, ефективне використання комунальної власності, належне утримання об’єктів комунальної власності, збільшення обсягів капітального ремонту та реконструкції об’єктів благоустрою, будівництво ліній вуличного освітлення населених пунктів, поліпшення технічного стану водопровідно-каналізаційної мережі, поступова переорієнтація житлово- комунального господарства громади на енергоефективний шлях, зменшення енергоємності надання житлово-комунальних послуг, зменшення аварійності на автошляхах об’єднаної територіальної громади,врегулювання питань поводження з тваринами, поліпшення екологічного стану громади

Забезпечення потреб населення територіальної громади в житлово-комунальних та побутових послугах, забезпечення необхідного їх рівня та якості здійснює КП «Благоустрій - Янів».

 

Комунальна інфраструктура та інженерні мережі

Надавачем послуг з водопостачання та водовідведення у Івано – Франківсьій громаді є ТзОВ "Енергія – Тепловодосервіс".

          Основними функціями підприємства є:

 • забезпечення постачання питної води, послуги з водовідведення та очищення стічних вод.
 • діяльність, пов'язана з ремонтом та експлуатацією трубопроводів.
 • встановлення та ремонт контрольно-вимірювальних приладів для відбору проб і контролю.
 • обслуговування зовнішніх каналізаційних мереж.

          Слід зазначити, що на території Бірківського старостинського округу відбувається реалізація великих інфраструктурних проектів щодо будівництва мереж водопостачання та каналізації, що дасть змогу забезпечити близько 6000 осіб якісною питною водою та покращити екологічну та епідеміологічну ситуацію.

          В період з 2021 року по 2023 року планується реалізація наступних інфраструктурних проектів на території громади, на які передбачено кошти на фінансування:

 • Нове будівнитцво  мереж водопостачання Івано-Франківської селищної ради в с.Солуки;
 • Нове будівнитцво  мереж водопостачання Івано-Франківської селищної ради в с.Паланки;
 • Нове будівництво внутрішніх мереж водопостачання в с.Бірки Яворівського району Львівської області;
 • Нове будівництво вуличного освітлення  по вул.Центральній в с.Мальчиці Івано-Франківської селищної ради Яворівського району Львівської області;
 • Нове будівництво трубопроводу дощової каналізації по вулиці Лисенка в смт.Івано-Франкове Яворівського району Львівської області;

          У 2021 році КП «Благоустрій – Янів» було закуплено спецтехніку, а саме: автогрейдер для покращення дорожнього полотна та автовишку для кронування дерев, обслуговування вуличного освітлення та надання різного роду послуг.

          У 2022 році запланована закупівля додаткової спецтехніки – ескаватора.

 

 

 

Мережа закладів освіти

Забезпечення конституційних гарантій доступності та рівності прав громадян на отримання якісної освіти, підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою, оновлення та удосконалення змісту, форм і методів організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти та позашкільної освіти, сприяння інноваційному розвитку освітнього середовища, збереження та вдосконалення мережі дошкільних закладів та загальної середньої освіти відповідно до потреб територіальної громади, забезпечення належного рівня їх поточного утримання та функціонування, сприяння збереженню здоров’я дітей, забезпечення всіх раціональним, якісним  харчуванням, впровадження нових технологій з розвитку освіти.

На сьогоднішній день до складу Івано-Франківської територіальної громади увійшли 10 - закладів загальної середньої освіти, з них 2 опорних заклади до яких відносяться6 філій, а також 3 заклади дошкільної освіти, 1заклад позашкільної освіти.

До опорного Івано-Франківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  імені Івана Франка належать  4  філії, зокрема:

філія «Лелехівська початкова школа»;

філія «Страдчанська початкова школа»;

філія «Ямельнівська початкова школа»;

філія «Верещицька початкова школа».

           До опорного Бірківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Тараса Шевченка належать 2 філії:

філія «Поланківська початкова школа»;

філія «Рокитнянська початкова школа».

Мережа ЗДО складається з 3 закладів дошкільної освіти, в яких перебуває 384 дитини, у дошкільних підрозділах при школах 374 дітей. Діти від 5 до 6 років охоплені дошкільною освітою на 100%.

Відділом освіти, культури, молоді та спорту на період 2021 – 2023 запланована реалізація наступних об’єктів:

 • Капітальний ремонт покриття Домажирського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Івано-Франківської селищної ради за адресою: Львівська область, Яворівський район, с.Домажир, вул.Центральна,1;
 • Капітальний ремонт харчоблоку Ясниського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Памви Беринди Івано-Франківської селищної ради за адресою: Львівська області, Яворівський район, с.Ясниська, вул. Шевченка,1;
 • Капітальний ремонт покриття Філілї "Ямельнівська початкова школа Івано-Франківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Івана Франка Івано-Франківської селищної ради за адресою: Львівська область, Яворівський район, с.Ямельна, вул. Зелена,1";
 • Капітальний ремонт Дубровицького харчоблоку закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Івано-Франківської селищної ради за адресою: Львівська область, Яворівський район, с.Дубровиця, вул.Середина, 10А;
 • Капітальний ремонт Лозинського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Івано-Франківської селищної ради: с.Лозино Яворівського району Львівської області, вул.Кутець,2а;
 • Капітальний ремонт харчоблоку корпусу №2 Івано-Франківського ЗЗСО І-ІІІст. Імені Івана Франка  Івано-Франківської селищної ради за адресою: Львівська область, Яворівський район, вул.Львівська,53;
 • Реконструкція комплексу плавального басейну школи під  дошкільний заклад і плавальний басейн в с.Домажир,Яворівського району, Львівської області, І-ша і ІІ-га черги (Коригування);
 • Будівництво дитячого дошкільного навчального закладу загального типу на 90 місць в с.Карачинів Яворівського району Львівської області;
 •  

 

Мережа закладів охорони здоров’я

В умовах соціально – економічних перетворень, що відбуваються в Україні, проблеми здоров’я населення залишаються одними з найбільш складних і актуальних. Погіршення стану здоров'я населення, яке проявляється у несприятливих демографічних показниках, скороченні середньої тривалості життя, потребує суттєвого покращання організації охорони здоров'я, в першу чергу ліквідації нерівності у доступності медичної допомоги та підвищення її ефективності та якості. Мережа медичних закладів громади: ФАПи – 11; сільських АЗПСМ – 1; у смт. Івано-Франкове КНП «Івано – Франківська районна лікарня» – 1та Поліклініка КНП «Івано-Франківська районна лікарня» на території громади розташована лікарня на 60 ліжок.

У 2021 році розпочато капітальний ремонт даху будівлі неврологічного відділення літ. "В1" за адресою: Львівська область, Яворівський район, селище Івано-Франкове, вул. Львівська, 52, капітальний ремонт поліклінічного відділення Комунального некомерційного підприємства Івано-Франківської селищної ради «Івано-Франківська районна лікарня» з метою досягнення інклюзивності приміщень для маломобільних груп населення у відповідності до ДБН В.2.2-40:2018 та капітальний ремонт приміщень палат, коридорів і сходової клітки терапевтичного відділення КНП Івано-Франківської селищної ради  "Івано-Франківська районна лікарня, завершення яких планується на кінець 2023 року.

 

Заклади культури

Робота закладів культури спрямована на збереження і розвиток української національної культури, активізації діяльності закладів культури, шляхів збереження існуючої мережі і посилення їх ролі в розгортанні процесів національно-культурного відродження, поліпшення матеріально-технічної бази. Проводяться свята, фестивалі, конкурси, інші культурно-мистецькі заходи, пов’язані з відзначенням календарних та пам’ятних дат в Україні.

       На території Івано-Франківської селищної ради функціонує Комунальний заклад «Публічна бібліотека Івано-Франківської селищної ради» та 16 Народних домів, а саме:

- Народний дім смт Івано-Франкове;

- Народний дім с.Вороців;

- Народний дім с.Великополе;

- Народний дім с.Домажир;

- Народний дім с.Дубровиця;

- Народний дім с.Жорниська;

- Народний дім с.Затока;

- Народний дім с.Зелів;

- Народний дім с.Кожичі;

- Народний дім с.Лозино;

- Народний дім №1 с.Мальчиці;

- Народний дім №2 с.Мальчиці;

- Народний дім с.Рокитно;

- Народний дім с.Ставки;

- Народний дім с.Ясниська;

- Народний дім с.Ямельня;

В структуру Комунального закладу «Публічна бібліотека Івано-Франківської селищної ради»  входить:

- сектор для дітей;

- бібліотека-філія с.Бірки;

- бібліотека-філія с.Вороців;

- бібліотека-філія с.Великополе;

- бібліотека-філія с.Домажир;

- бібліотека-філія с.Дубровиця;

- бібліотека-філія с.Жорниська;

- бібліотека-філія с.Карачинів;

- бібліотека-філія с.Лозино;

- бібліотека-філія с.Мальчиці;

- бібліотека-філія с.Страдч.

Також працює колектив самодіяльної художньої творчості, який має звання «Народний» – Народний аматорський хор «Вірую» НД с.Ямельня.

 Головна метою здійснення заходів щодо реалізації державної політики у галузі культури, розвиток сучасної інфраструктури галузі, впровадження в діяльність установ культури новітніх інформаційних технологій, збереження та популяризація національної  культурної спадщини, всебічного задоволення культурно-мистецьких та інформаційних потреб населення, підтримка талановитої молоді та обдарованих дітей.

Також рішенням сесії Івано – Франківської селищної ради надано дозвіл на виготовлення проектно – кошторисної документації реконструкції Народного Дому в смт. Івано – Франкове, який знаходиться в неналежному для використання.

 

Розвиток фізичної культури та спорту

Фізична культура і спорт  є складовою  частиною культури, пов’язаною з системою фізичного виховання, організації спорту, виховного процесу серед дітей та  підлітків, учнівської та студентської молоді, що відіграє важливу роль у зміцненні  здоров’я, підвищенні фізичних і функціональних можливостей  організму людини, забезпеченні здорового дозвілля,  збереженні тривалості  активного життя  дорослого населення.

На території Івано – Франківської ТГ знаходиться 34 спортивні споруди усіх видів, з них:

 • 8 футбольних полів: смт Івано – Франкове, с. Вороців, с. Ямельня, с. Страдч, с. Поріччя, с. Лозино, с. Ясниська,  с. Жорниська.
 • 4 майданчика зі штучним покриттям: смт. Івано – Франкове, с. Бірки,         с. Ясниська,  с. Карачинів.
 • 17 майданчиків з тренажерним обладнанням: Бірківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Тараса Шевченка, Домажирський ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Лозинський ЗЗСО І-ІІ ступенів, Великопільський ЗЗСО І-ІІ ступенів, Дубровицький ЗЗСО І-ІІ ступенів, Ясниський ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Памви Беринди, Порічанський ЗЗСО І-ІІ ступенів, Вороцівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Мальчицький ЗЗСО І-ІІ ступенів, смт. Івано-Франкове, с. Бірки, с. Кожичі, с. Жорниська,  с. Зелів, с. Ясниська, с. Домажир, с. Рокитне.
 • 5 спортивних залів площею не менше 162 м2: Івано-Франківський  ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Івана Франка, Бірківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Тараса Шевченка, Ясниський ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Памви Беринди, Домажирський ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Вороцівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів.

Головна мета: полягає у створенні необхідних соціально – економічних, нормативно – правових, організаційно – технічних умов для:

 • розвитку фізичної культури і спорту, спорту вищих досягнень та масового спорту;
 • зміцнення здоров’я населення, задоволення його потреб у руховій активності, досягнення високого рівня працездатності та довголіття населення засобами фізичної культури і спорту;
 • пропагування серед широких верств населення здорового способу життя, забезпечення прогресивних змін у розвитку футболу, що дають змогу підвищити його роль у фізичному та духовному розвитку громадян;
 • удосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сферах на основі створення сприятливих умов для оздоровлення потреб широких верств населення у збереженні та зміцненні здоров’я, підвищення працездатності та в активному відпочинку.
 • задоволення потреб громадян середнього та старшого віку у заняттях фізичною культурою та спортом
 • залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення, на підприємствах, у навчально-виховних та учбових закладах всіх організаційно-правових форм та форм власності;
 • максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень.

          У 2021 році в селі Зелів збудовано новий майданчик зі штучним покриттям, який було урочисто відкрито в кінці року. Слід зазначити, що в період 2022 – 2023 роки заплановано будівництво майданчиків зі штучним покриття розміром 20х40 м в смт. Івано – Франкове та в селі Бірки, а також будівництво травяного футбольного поля розміром 90х60 м в селі Карачинів.

 

Соціальна допомога пільговим категоріям населення

В Івано – Франківській територіальній громаді створено відділ соціального захисту та охорони здоров’я, який проводить прийом громадян для призначення всіх видів соціальних допомог і компенсацій. На обліку знаходяться: - 128 учасники АТО; - 15   інваліди АТО; - 2 родини загиблих військовослужбовців; - 26 афганці та інші категорії незахищених верств населення (Додаток 2).

Субсидії: надання субсидій населенню є широко поширеною в громаді здійснюється домашнім господарствам як на відшкодування оплати за житлово – комунальні послуги, так і на купівлю твердого палива. Житлові субсидії – є одним із видів соціальної допомоги, на який мають право малозабезпечені сім'ї. Але це не лише соціальна допомога, але комплексно розглядається як недопущення зниження рівня соціального захисту населення під час оплати житлово – комунальних послуг. У відділі всього за 2021 рік зареєстровано 887 заяв про призначення житлової субсидії в тому числі за первинним зверненням.

Робота з учасниками АТО: проблема адаптації демобілізованих бійців та військовослужбовців у мирному середовищі носить соціальний характер, її вирішення є першочерговим завданням для соціальних структур громади. На обліку перебуває - 128 демобілізований учасник АТО. Одне з основних завдань на сьогоднішній день є соціальна робота з сім'ями демобілізованих учасників АТО та сімей загиблих. Актуальними проблемами демобілізованих залишаються отримання земельних ділянок під забудову та садівництво, працевлаштування, отримання грошових допомог, ремонт житла та медичне оздоровлення.

          Захист дітей: Максимальне сприяння духовному, фізичному та соціокультурному розвитку дітей району залежить, перш за все, від створення належних умов для соціальної адаптації та захисту інтересів соціально незахищеної категорії дітей.

          Незважаючи на те, що протягом останніх років значно активізована робота центральних органів влади та органів виконавчої влади на місцях щодо поліпшення становища дітей, створення умов для їх гармонійного розвитку, у громаді кількість дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування не зменшується, а навпаки щороку зростає. На обліку в Службі у справах дітей Івано – Франківської селищної ради перебуває 35 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких 2 – діти – сироти, 33 – діти, позбавлені батьківського піклування. З них під опікою, піклуванням громадян перебуває 13 дітей, у дитячих будинках сімейного типу 17. Здійснюється соціальний догляд у 2 дитячих будинків сімейного типу. У селах Домажир та Бірки Івано – Франківської селищної ради функціонують дитячі будинки сімейного типу (Додаток 3). Усі діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування мають закріплено право на користування житловим приміщенням, за власним житлом є закріплено опікуна. Діти, які не мають житла – при виповненні 16 років будуть поставлені на облік громадян, які потребують покращення житлових умов.

Слід відмітити, що загальна кількість дітей вказаної категорії зростає за рахунок дітей, позбавлених батьківського піклування – так званих соціальних сиріт, які стали ними при живих батьках. Соціальні сироти становлять більший відсоток від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Доля соціальних сиріт дуже нелегка, проблемна, часто обтяжена, як біологічною спадковістю, так і неналежним їх вихованням та розвитком. Ось чому перед соціальними службами, навчальними та лікувальними закладами, територіальною громадою першочерговим завданням є якомога ефективніше працювати на профілактику соціального сирітства, особливо звертати увагу на раннє виявлення асоціальної поведінки батьків, коли ще можливе їх виправлення.

 

Стан навколишнього природнього середовища

Керуючись Законом України «Про відходи», Постановами Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р. № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», від 16.11.2011р. №1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів» Конкурсною комісією  з визначення виконавця послуг на надання послуг з   вивезення побутових відходів на території Івано-Франківської селищної ради визначено ТзОВ «Санком-Львів».

Також на території Івано-Франківської селищної ради прибирання та благоустрій здійснює комунальне підприємство «Благоустрій-Янів». Комунальне підприємство «Благоустрій-Янів» та ТзОВ «Санком-Львів» уклали договір «Про надання комунальних послуг, у тому числі послуг з поводженням з побутовими відходами (накопичення та вивезення побутових відходів) з метою подальшої утилізації (захоронення)» № 1741 від 17 червня 2021 р.

Придбання сміттєвозів дозволить забезпечити збір та вивезення твердих побутових відходів із населених пунктів Івано-Франківської селищної ради, забезпечить покращення стану благоустрою на території Івано-Франківської селищної ради.

У населених пунктах Бірківського, Ясниського, Вороцівського,  сторостинських округах ведеться роздільний збір сміття (макулатура, ПЕТ-пляшки, скло, органічні відходи), в смт. Івано – Франкове роздільний збір ПЕТ пляшок. Комунальним підприємством «Благоустрій – Янів» та ФОП  Панченко Олег Іванович  укладено договір на  «Послуги по збиранню та вивозу окремих видів відходів, а саме безпечних відходів полімерних (пляшки ПЕТ) » з смт. Івано – Франкове  № 1 від 01.06.2021 року.

Виконавчий комітет Івано-Франківської селищної ради уповноважив КП «Благоустрій – Янів» проводити контроль за діяльністю ТзОВ «Санком – Львів».

Контроль проводиться через: проведення перевірок території, розгляд звернень підприємств, організацій та громадян; участь в обговоренні проектів збирання, перевезення, перероблення, та утилізації ТПВ, іншої технічної документації з вищевказаних питань, внесення відповідних пропозицій на розгляд селищної ради, виконавчого комітету тощо.

          Товариство з обмеженою відповідальністю «Санком – Львів», як надавач послуг, здійснює збір та вивезення побутових відходів індивідуальними контейнерами об’ємом 120 л. та 240 л. Лише в смт. Івано – Франкове послуги надаються за використання загальних контейнерів об’ємом 1,1 м./куб.

          Збір та вивезення побутових відходів здійснюється за графіком. Зібрані з території Івано-Франківської селищної ради відходи направляються на полігон захоронення побутових відходів, який підвідомчий КП «Новояворівськжитло».

            У випадку утворення звалища ТПВ на контейнерних майданчиках, що виникло через зрив графіка вивезення ТПВ, ліквідацію звалища здійснює виконавець послуг з вивезення ТПВ, або КП «Благоустрій – Янів».

 

Мета плану соціально – економічного розвитку

          Вирішення спільних проблем мешканців усіх селищ та сіл, які увійшли до складу громади та реалізації спільних завдань, щодо економічного зростання, підвищення конкуренто спроможності, інвестиційної привабливості, якості життя у громаді через ефективне використання ресурсів та реалізацію спільних інтересів влади, громади та бізнесу. План спрямовано на місцевий економічний розвиток, як процес стратегічного партнерства влади, громади та бізнесу. План розвитку Івано – Франківської селищної ради ставить перед громадою мету перетворити територію громади для комфортного проживання населення, де будуть створені рівні умови для всебічного та гармонійного розвитку людини, громаду з наданням якісних адміністративних послуг. Саме людина стає центром та пріоритетом економічного розвитку громади на тривалу перспективу. Головні завдання плану розвитку Івано – Франківської громади: – аналіз теперішнього стану; – виявлення головних проблем та стратегічних цілей розвитку та завдань, щодо їх досягнення; – обґрунтування шляхів досягнення плану.

           У процесі виконання План може уточнюватися. Зміни та доповнення будуть затверджуватися сесією селищної ради за поданням голови або відповідних постійних депутатських комісій.      

          Для досягнення мети Програми визначено стратегічні, операційні цілі, а також завдання, необхідні для досягнення соціально-економічного розвитку громади.

 

Перелік стратегічних та операційних цілей та завдань громади:

Стратегічний напрямок

Стратегі чна ціль

Операційн а ціль

Завдання

1. Покращення інфраструктури та екологічної

ситуації

Благоустрій населених пунктів

Ремонт та утримання доріг

 • Впровадити систему аналізу (моніторингу) стану доріг населених пунктів громади
 • Визначити обсяги та черговість робіт з ре- монту та дорожньої мережі на території громади
 • Розробити проектно-кошторисну докумен- тацію з ремонту дорожньої мережі на те- риторії громади
 • Здійснювати розробку інвестиційних проектів по ремонту доріг

Організація зелених зон та зон відпочинку

 • Здійснити аналіз стану озеленення населе- них пунктів громади
 • Розробка плану-схеми місць відпочинку на території громади, що потребують озе- ленення
 • Визначити на території громади перелік об’єктів, придатних для організації сі- мейного відпочинку та проведення розва- жальних заходів
 • Здійснити реконструкцію та влаштувати нові відпочинкові зони в населених пунк- тах громади,
 • Розробити програму очищення водойм, що розташовані на території громади, об- лаштувати на них пляжі
 • Проводити роз’яснювальну роботу серед населення, щодо необхідності дотримання правил благоустрою та відповідальність за їх порушення

Розвиток мережі вуличного освітлення в

населених пунктах громади

 • Провести аналіз стану освітлення вулиць в населених пунктах громади
 • Здійснити відбір новітніх технологій, які можуть використовуватися для впрова- дження системи освітлення вулиць населе- них пунктів громади
 • Розробити проектно-кошторисну докумен- тацію для реконструкції системи освітлен- ня населених пунктів

 

 

 

Благоустрій кладовищ на території громади

 • Провести аналіз сучасного стану кладо- вищ
 • Розробити правила функціонування     та утримання кладовищ

Покращення комунальної інфраструкт ури та якості послуг

Модернізація системи водопостачанн я

 • Впровадити систему моніторингу за ста- ном систем водопостачання
 • Почергово здійснювати заходи з заміни діючих водопровідних мереж та проведе- ння реконструкції водогонів
 • Встановити системи автоматики на водо- напірних вежах
 • Організувати роботу з очистки водонапір- них веж

Розвиток сфери зв’язку та комунікації

 • Сприяти у встановленні на території гро- мади веж мобільного зв'язку та високо- швидкісного інтернету.
 • Розробити схему встановлення системи вільного доступу користувачів до мережі Інтернет (облаштування точок доступу

WI-FI в школах,ДНЗ, закладах культури та зонах відпочинку)

Запровадження ефективної системи поводження з побутовими відходами

 • Провести роботи по облаштуванню сміт- тєзвалищ побутових відходів на території громади
 • Проводити заходи по викононню Програ- ми навколишнього природного серидови- ща.
 • Поступово впроваджувати на території громади систему роздільного збирання                                                      ТПВ
 • Провести роботи по виділенню та обла- штуванню земельної ділянки для полігону ТПВ.
 • Проведення роз’яснювальної роботи про

необхідність укладення договорів на виве- зення ТПВ

Створення системи надання якісних транспортних послуг

 • Провести аналіз потреб мешканців стосов- но транспортного сполучення в межах громади
 • Дотримуватись схеми маршрутної мережі громади
 • Сприяти відновленню маршруту по пере- везенню пасажирів в с. Западинці

2. Підвищення економічної спроможності

Розвиток туризму

Розробка нових туристичних продуктів на території громади

 • Проведення інформаційної роботи з попу- ляризації відпочинку у громаді.
 • Розробити нові туристичні маршрути, привабливі для туристів
 • Проводити форуми, ярмарки, виставки, фестивалі
 • Облаштувати автостоянку для зречності туристів коло  фортеці.

Розвиток мережі та розміщення об’єктів громадського харчування

 • Провести аналіз та сформувати базу даних наявних на території громади закладів громадського харчування, зелених садиб та рівня обслуговування в них
 • Стимулювати розвиток мережі об’єктів розміщення та мережі громадського хар- чування
 • Здійснювати постійний контроль за якістю обслуговування

Розробка програми промоції громади

 • Підготувати зміст та розробити макети промоційних матеріалів
 • Затвердити макети промоційних ма- теріалів (буклети, диски, брошури, тощо) та розміщення на сайтах
 • Виготовити промоційні матеріали, роз- містити їх на відповідних веб-сайтах та за- безпечити оновлення цієї інформації
 • Оновлювати інформацію на веб-сайті селищної ради та презентаційні матеріали

Розвиток малого і середнього бізнесу

Сприяння розвитку пріоритетних галузей економіки та розвиток нових сфер підприємництв а

 • Запровадити надання ритуальних послуг через КП «Добробут»
 • Розробити програму сприяння розвитку підприємств сфери обслуговування (пральні, хімчистки, перукарні тощо)
 • Створити базу інвестиційних пропозицій, земельних ділянок, будівель

 

Створення умов для комфортного відпочинку та оздоровлення населення

 • Визначити на території громади перелік об’єктів, придатних для організації відпо- чинку та проведення розважальних за- ходів.
 • Провести поточний ремонт та здійснювати утримання об’єктів відпочинково-розва- жальної мережі
 • Провести аналіз стану та матеріально-тех- нічної бази закладів первинної медичної допомоги
 • Розробити та впроваджувати програму по- пуляризації здорового способу життя се-

 

 

 

ред мешканців громади, зокрема дітей та молоді

 • Розвивати матеріально-технічну базу ДЮСШ
 • Розробити програму організації масових спор- тивних заходів для мешканців громади
 • Визначити в населених пунктах громади

місця під будівництво спортивних майдан- чиків

Впроваджен ня ефективної системи комунікацій влади з мешканцями громади

Покращення системи інформування населення

 • Покращити систему інформування мешканців через офіційний веб-сайт селищної ради, соціальні мережі
 • Встановити рекламні конструкції, інформацій- них стендів в кожному населеному пункті гро- мади.
 • Виготовляти друкований інформаційний бюле- тень.

Залучення громадян до прийняття рішень

 • Створити при селищній раді громадський дорадчий орган з числа мешканців грома- ди, представників громадських організацій
 • Створити при селищній раді молодіжний дорадчий орган - молодіжний парламент.
 • Проводити консультації, опитування, гро- мадські слухання для врахування думки мешканців при прийнятті важливих рішень

 

          Всі вищезазначені напрямки забезпечення подальшого соціально- економічного розвитку та вирішення проблемних питань громади будуть здійснюватися шляхом реалізації пріоритетів, цілей, завдань та заходів на 2021-2023 роки в конкретних сферах діяльності, визначених у Програмі економічного та соціального розвитку.

 

Основні проблеми та пріоритетні напрями економічного та соціального розвитку:

 • безробіття та наявність тіньової зайнятості населення;
 • зниження купівельної спроможності населення через низькі реаль- ні доходи;
 • погіршення транспортно – експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів та дорожньої інфраструктури;
 • недостатній рівень освітлення та водо-забезпечення у селах громади;
 • незадовільна забезпеченість потреб населення в пасажирських перевезеннях, відсутність достатньої кількості перевізників, що надають послуги в цій сфері;
 • недостатнє матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров’я, освіти, культури у сільській місцевості;
 • забрудненість берегів рік, ставків побутовими відходами та неочищеними стічними водами, незадовільний стан збереження та переробки відходів.

          Вирішення цих проблем планується шляхом реалізації основних пріоритетних напрямів, завдань та заходів, які передбачені Програмою на 2021 – 2023рік.

          Основною метою соціально-економічного розвитку громади є створення умов для подальшого економічного зростання, наповнення місцевого бюджету коштами, покращення на цій основі бюджетного фінансування установ освіти, культури, охорони здоров’я та поліпшення життя населення.

          Основними пріоритетними напрямами економічного та соціального розвитку Івано – Франківської громади у 2021-2023 році є:

 • досягнення економічної стабільності, створення сприятливих умов для розвитку підприємництва;
 • ефективне використання на території громади виробничих територій, приміщень, земельних ділянок з метою розвитку малого та середнього бізнесу;
 • залучення міжнародної технічної допомоги та ресурсів міжнародних фінансових організацій для реалізації проектів соціально-економічного розвитку;
 • проведення оптимізації та удосконалення мережі освітніх закладів та закладів культури;
 • покращення інфраструктури медичних закладів та поліпшення на- дання медичних послуг населенню;
 • покращення інфраструктури систем водопостачання, освітлення, функціонування сміттєзвалищ та благоустрою в загальному.

 

Стратегічні напрямки розвитку Івано-Франківської територіальної громади

Формулювання стратегічних цілей є довгостроковим завданням. В рамках реалізації стратегічних цілей може відбуватися певна переоцінка, можуть з’являтись нові ідеї та підходи, але бачення не повинне зазнавати суттєвих змін. Всі ці формулювання є єдиним цільовим блоком при пріоритетності стратегічного бачення.

Під виразом «якість життя» розуміється, перш за все, наявність високооплачуваної роботи, гарантовані якісні послуги охорони здоров’я та соціального захисту, комфортне житло, громадська безпека, суспільно-політична стабільність, можливості отримати освіту, доступ до культурних надбань, організація дозвілля та відпочинку, безпечне навколишнє середовище.

Усе це об’єднано в три основні стратегічні цілі:

А. Івано-Франківська територіальна громада - прикордонна територія з розвинутою економікою та туристичною інфраструктурою

Б. Івано-Франківська територіальна громада - територія якісного життя.

С: Комфортне екологічне середовище

 

Місія (описує нинішній стан громади)

Івано-Франківська громада – міст транскордонного співробітництва України та Європейського Союзу, що забезпечує розвиток громади та добробут її мешканців. Територія, приваблива для інвестицій та розвитку сільського господарства.

Громада активних людей, що бережуть багаторічні традиції української та польської культур та вміють працювати на себе та на благо України.

 

 

Бачення (якою громада стане в майбутньому)

Івано-Франківська громада – візитна картка України.

Громада освічених та гостинних людей, які живуть в комфортних умовах за принципами взаємодопомоги та поваги і будують партнерські стосунки з сусідами заради майбутнього своїх дітей.

Територія ефективного сільського господарства та екологічного підприємництва, розвиненого туризму з привабливим інвестиційним кліматом.

 

 

 

Селищний голова                                                                  Ірина ПЕРУН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь