Програма

соціально-економічного розвитку Івано-Франківської територіальної громади на 2021 - 2023 роки

 

Вступ

 

          Програма соціально-економічного розвитку Івано-Франківської територіальної громади на 2021 - 2023 роки (далі – Програма) визначає основні цілі та першочергові завдання на наступний рік, передбачає комплекс взаємопов’язаних заходів і є основою для формування та раціонального використання фінансових ресурсів відповідно до визначених цілей і завдань соціально-економічного розвитку Івано-Франківської селищної територіальної громади (далі - громада).

         Законодавчим підґрунтям розроблення Програми є:

 • Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»;
 • Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 • постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету».

Програма розроблена з врахуванням положень:

 • Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695);
 • Стратегії регіонального розвитку Львівської області на період до 2027 року (затвердженої затверджено Постановою Кабінету Міністрів України №880 від 20.10.2019 року);
 • Стратегії розвитку Івано-Франківської селищної об’єднаної територіальної громади до 2025 року (рішення селищної ради від 21.12.2018 № 14 )
 • Цілей сталого розвитку України до 2030 року (Указ Президента України від 30 вересня 2019 р. № 722);
 • Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671);
 • Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020-2022 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 534).

          Програма ґрунтується на комплексі макроекономічних та галузевих прогнозів, балансових розрахунках, статистичних матеріалах, на аналізі тенденцій розвитку економіки, поточної економічної ситуації, актуальних викликів соціально-економічного розвитку, з якими зіткнулися в умовах введення надзвичайної ситуації з метою запобігання поширення гострої респіраторної короновірусної хвороби COVID-19, враховуючи вплив зовнішніх та внутрішніх чинників, та визначає завдання і заходи економічної та соціальної політики на 2021 - 2023 роки, індикатори ефективності її реалізації та основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку на середньостроковий період.

          Виконання очікуваних програмних показників 2021 року здійснені за оперативними даними підприємств, установ та організацій громади та статистичними даними.

          Головною метою Програми є створення умов для економічного зростання та удосконалення механізмів управління розвитком громади на засадах ефективності, відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та інноваційної активності, забезпечення належного функціонування транспортної та комунальної інфраструктури, дотримання екологічних стандартів, та внаслідок цього підвищення конкурентоспроможності громади, доступності широкого спектра соціальних послуг та зростання добробуту населення.

          Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, власних коштів підприємств, установ і організацій, розташованих на території громади, коштів інвесторів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Відповідальні за виконання заходів Програми – виконавчі органи і відділи, комунальні підприємства, установи та заклади Івано-Франківської селищної ради.

          У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються рішенням селищної ради. Звітування про виконання Програми здійснюється за підсумками півріччя та року.

          Для оцінки повноти та якості реалізації програмних заходів відділом економічного розвитку та інвестицій селищної ради щорічно здійснюватиметься моніторинг виконання Програми, що дозволить приймати необхідні управлінські рішення. 

 

Характеристика громади

 

          Івано-Франківська селищна територіальна громада одна з найбільших в Львівській області за площею (425,8 квадратних кілометрів).

          Адміністративним центром територіальної громади є селище міського типу Івано-Франкове (до 1946 року Янів) Яворівського району Львівської області України, розташоване на південному заході Розточчя. Назване на честь Івана Франка. Відстань до обласного центру м. Львів – 22 км.

          Розташування громади сприяє розгалуженій транспортній мережі. Через територію громади проходить автотраса європейського значення Е40 - найдовший європейський автошлях довжиною 8500 км, будується частина автостради Київ - Лісабон, що входить в А4 (третій критський коридор) та Північний об’їзд Львова.

          До складу громади входить селище міського типу Івано-Франкове та 8 старостинських округів: Вороцівський, Порічанський, Мальчицький, Великополівський, Лозинський, Ясниський, Бірківський, Домажирський, в них 32 населених пункти: Верещиця, Лелехівка, Бірки, Рокитне, Великополе, Затока, Вороців, Карачинів, Паланки, Солуки, Домажир, Жорниська, Зелів, Кожичі, Лозино, Великі Гори, Верхутка, Дубровиця, Середній Горб, Ставки, Турича, Мальчиці, Поріччя, Страдч, Ямельня, Ясниська, Буда, Діброва, Задебрі, Лісопотік, Озерське.

 

Сучасний стан, географічне розташування громади

 

 

          Громада розташована у західній частині Львівської області в зоні природного заповідника «Розточчя». Водний фонд громади представлений природними водотоками (річками та струмками); штучними водотоками (каналами, колекторами, канавами); озерами, лиманами та прибережними замкнутими водоймами; ставками; штучними водосховищами. Через Івано-Франківську територіальну громаду протікає 2 річки  та безліч приток.

          Територіальна громада розташована у перехідній зоні від помірно теплого західно-європейського клімату до помірно-континентального східно-європейського, тому територія зазнає впливу західних повітряних мас, морського полярного та континентального тропічного повітря. Середня річна температура повітря становить 7,0 – 7,8 °С, найхолоднішим місяцем зими є січень із середньомісячною температурою –4,5 °С, а липневі ізотерми також дещо нижчі ніж на прилеглих територіях – +17,5 °С. Абсолютний максимум температури повітря не перевищує +38,2° С, абсолютний мінімум становить –35,5° С. Середньорічні суми опадів коливаються від 700 до 750 мм.

          Геоморфологія громади дуже різноманітна: північна частина території знаходиться в межах Горбистого Розточчя, поверхня території якого характеризується загальним нахилом зі сходу на захід. Рельєф Горбистого Розточчя характерний підвищеними вододілами з відмітками висот 258-295 м, які в основному видовжені з заходу на схід. Південно-східною частиною території Розточчя проходить Головний Європейський вододіл, який розділяє басейни водозбору Чорного та Балтійського морів і є важливою географічною, кліматичною, флористичною та фауністичною межею в Європі.

 

Оцінка тенденцій економічного і соціального розвитку громади

          Робота виконавчих органів селищної ради, установ, підприємств та організацій громади у всіх сферах діяльності направлена на виконання пріоритетних завдань соціально-економічного розвитку, забезпечення першочергових потреб мешканців територіальної громади.

Основні цілі:

 • Гарантування безпечної життєдіяльності населення.
 • Розвиток та підтримку промисловості регіону.
 • Залучення інвестицій в економіку громади.
 • Забезпечення належного рівня розвитку інфраструктури громади.
 • Створенняумов для подальшого нарощування сільськогосподарського виробництва та підвищення його ефективності.
 • Гарантування продовольчої безпеки громади.
 • Комплексний розвиток сільських територій та підвищення соціального захисту і життєвого рівня сільських жителів.
 • Диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня енергоефективності.
 • Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу.
 • Розвиток інтелектуального капіталу.
 • Зменшення рівня забруднення навколишнього середовища.
 • Розвиток культури.
 • Підвищення якості освіти, створення опорних шкіл та оптимізація мережі закладів освіти.
 • Покращання матеріально-технічної бази, а саме: придбання комунальної техніки.
 • Легалізація тіньової зайнятості.
 • Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу.

          У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються рішенням селищної територіальної громади.

           Основними показниками соціально-економічного розвитку, які використовуються при складанні Програми, є основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України, зокрема:

1) індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року: у 2022 році – 106,2 відсотків, у 2023 році – 105,3 відсотків;

2) індекс цін виробників промислової продукції грудень до грудня попереднього року: у 2022 році – 108,7 відсотків, у 2023 році – 106,7 відсотків;

3) прогнозний розмір прожиткового мінімуму в середньому на одну особу: з 01 січня 2022 року – 2393 гривень, з 01 липня – 2508 гривні, з 01 грудня – 2589 гривень; з 01 січня 2023 року – 2589 гривень, з 01 липня – 2713 гривні, з 01 грудня – 2778 гривень;

4) прогнозний розмір мінімальної заробітної плати з 01 січня 2022 року - в розмірі  6 500 грн; з 01 жовтня 2022 року - в розмірі 6 700 грн; з 01 січня 2023 року - в розмірі 7 176 грн;

5) розмір посадового окладу (тарифна ставка) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки: з 01 січня 2022 року - 2 893 грн; 01 жовтня 2022 року - 2 982 грн; з 01 січня 2023 року - 3 193 грн.

         Під час розрахунку індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки враховані припущення щодо факторів, які впливають на формування ресурсної та витратної частин бюджету.

Припущення в частині формування доходів бюджету передбачають:

 • підвищення розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;
 • зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв;
 • інші зміни до законодавства, що впливають на показники місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів.

Припущення в частині видатків селищного бюджету передбачають:

 • забезпечення економічно обґрунтованого підвищення мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;
 • збільшення видатків бюджетних установ на оплату комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням прогнозного індексу цін виробників;
 • здійснення заходів з підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження.

 

Основні проблеми та мета соціально-економічного розвитку території Івано-Франківської селищної територіальної громади

          Основними проблемами соціально-економічного та культурного розвитку території Івано-Франківської селищної територіальної громади   є:

 • нераціональне використання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення;
 • дефіцит фінансових ресурсів, що не дозволяє розпочинати реалізацію значних інвестиційних проектів;
 • зношеність основних фондів підприємств та інфраструктурних обєктів;
 • безробіття та наявність тіньової зайнятості населення;
 • зниження купівельної спроможності населення через низькі реальні доходи;
 • недостатність фінансування об’єктів спорту;
 • незадовільний стан автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури;
 • відсутність 100% охоплення населених пунктів транспортним  сполученням із центром громади;
 • зношеність об’єктів систем водопостачання та водовідведення;
 • низький рівень   водозабезпечення сіл;
 • незадовільний стан  благоустрою територій;
 • недостатнє матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров’я, освіти, культури;
 • виникнення стихійних сміттєзвалищ, впорядкування та паспортизація існуючих сміттєзвалищ на території громади;
 • впорядкування та облаштування територій існуючих могильників для поховання тварин.

     Мета Програми соціально-економічного розвитку території Івано-Франківської селищної територіальної громади   полягає у вирішенні спільних проблем мешканців усіх  сіл та селища, які увійшли до складу ОТГ та реалізації спільних завдань щодо економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості, якості життя у громаді через ефективне використання ресурсів та реалізацію спільних інтересів влади, громади та бізнесу. Програму спрямовано на місцевий економічний розвиток як процес стратегічного партнерства влади, громади та бізнесу Івано-Франківської селищної територіальної громади. Програма розвитку Івано-Франківської ОТГ ставить перед громадою мету перетворити територію громади для комфортного проживання населення, де будуть створені рівні умови для всебічного та гармонійного розвитку людини, громаду з наданням якісних адміністративних послуг. Саме людина стає центром та пріоритетом економічного розвитку об’єднаної громади на тривалуперспективу.

          Головні завдання програми розвитку Івано-Франківської територіальної громади:

 • аналіз теперішнього стану;
 • виявлення головних проблем та стратегічних цілей розвитку;
 • визначення першочергових цілей розвитку;
 • визначення першочергових цілей та завдань щодо їх досягнення;
 • обґрунтування шляхів досягнення.

          У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни та доповнення будуть затверджуватися сесією об’єднаної територіальної громади за поданням голови або відповідних постійних депутатських комісії.

          Для досягнення мети Програми було визначено стратегічні, операційні цілі, а такожзавдання, необхідні для досягнення соціально-економічного  та розвитку громади.

 

 

 

 

 

Розвиток економічного потенціалу

          Здійснюється виконання інвестиційних проектів для залучення коштів на розвиток інфраструктури Івано – Франківської селищної об’єднаної територіальної громади за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, субвенції соціально- економічного розвитку окремих територій та інших державних та обласних програм і конкурсів.

          Протягом 6 місяців 2021 року з селищного бюджету виділено 1 487,719 тис. грн на виготовлення та коригування проєктно – кошторисних документацій, проходження експертиз для реалізації інвестиційних проєктів.

          До зведеного бюджету Івано-Франківської селищної ради за 6 місяців 2021  року  надійшло податків, зборів і платежів у сумі 69634,4 тис.грн  при уточненому плані на відповідний період 60522,4  тис.грн (понад план поступило  9112,0 тис.грн) або виконано на 115%.

          До загального фонду  селищного бюджету поступило податків і зборів в сумі 68279,5 тис.грн при плановому показнику  60354,9 тис.грн, що становить  113,1%. До уточнених  планових призначень на вказаний період, понадпланові показники  отримано 7924,6 тис. грн. Річний план виконано на 59,7%.

          Основну питому вагу у доходах загального фонду бюджету займає:

 • 70,5%  –  податок та збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло 48109,2 тис. грн  або  виконано на 116,22%.
 • Основними платниками ПДФО є ТзОВ «Бадер Україна», ТОВ «КаргілЕнімалнутрішн», ТзОВ «Гольф та кантрі клуб» та бюджетні установи;
 • 22,9% - місцеві податки і збори, якого отримано в сумі 15653,9 тис. грн  або виконано на 101,05%;
 • 4,1% - внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок), яких отримано в сумі 2795,9 тис. грн  або виконано на 126,46%;
 • 2,3% - рентна плата  та плата за використання інших природних ресурсів, якої надійшло 1553,4тис.грн. або 132,18% до плану.
 • Неподаткові надходження надійшло  167,12тис.грн або 198,01%
 • Освітню субвенцію з державного бюджету отримано в повному обсязі – 34303,7тис.грн.

          До спеціального фонду селищного бюджету надійшло податків і зборів  у сумі 1354,9 тис. грн, що становить  809,9%  до уточнених планових показників на відповідний період,  понад затвердженні показники поступило- 1187,4 тис. грн.

          Видатки загального фонду селищного бюджету  станом на 01.07.2021 склали 69838,1 тис.грн при планових призначень на відповідний період 85199,0 тис.грн. (-15360,9тис.грн.) з них: касові видатки за рахунок освітньої субвенції 33971,2 тис.грн.,  субвенції на лікування хворих на цукровий діабет - 224,0 тис.грн. (залишок невикористаної суми субвенції на 01.07.2021 р - 438,1 тис.грн.).

          За спеціальним фондом за рахунок бюджету розвитку використано кошти на :

 • придбання  комп'ютерної техніки та предметів довгострокового користування для фінансового відділу , відділу освіти, культури, молоді та спорту, селищної ради на загальну суму 768,6тис.грн.,
 • для придбання  мобільних гусеничних сходолазів для підіймання інвалідних візків та переміщення їх по сходах - 289,0 тис.грн.
 • для придбання мобільної рентгенографічної системи  MobileArtEco - 2185,0 тис.грн.
 • для придбання косарки для КП "Благоустрій" у сумі 8,3 тис.грн.
 • для забезпечення  двома секційними воротами  гаражу пожежно- рятувальною технікою із встановленням у сумі 150,0 тис.грн.

          На капітальний ремонт адмінбудинку смт.Івано-Франкове  використано 62,3 тис.грн.,  капітальний ремонт дороги: по вул. Грушевського смт.Івано-Франкове - 12,3тис.грн., вул.Центральній с.Рокитне - 500,2 тис.грн., по вул. Л.Українки с.Вороців - 1117,2 тис.грн.,

          На капітальний ремонт КНП ІФСР "ІФРЛ"  спрямовано коштів у сумі 133,2тис.грн., з них  : 

 • ремонт неврологічного відділення у сумі 60,5тис.грн.
 • ремонт  даху будівлі адмінбудинку - 65,1тис.грн.
 • ремонт терапевтичного відділення - 4,3 тис.грн.
 • ремонт поліклінічного відділення - 3,3 тис.грн.

          На розроблення схем містобудівної документації  використано у сумі 30,5 тис.грн.

          На реконструкцію  вуличного освітленого освітлення  в с.Бірки у сумі 177,7 тис.грн.

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері економічного розвитку на 2021 - 2023 роки є:

 • стимулювання реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;
 • залучення державних, інвестиційних коштів та ресурсів міжнародних фінансових організацій для реалізації інфраструктурних проектів;
 • розвиток міжнародної співпраці;
 • поліпшення умов життєдіяльності громадян на основі розвитку економіки як базису для підвищення рівня зайнятості та зростання доходів населення;
 • підвищення стандартів життя, розвиток людського і соціального капіталу шляхом поліпшення якості та більшої доступності освіти і медичного обслуговування, підвищення дієвості і стабільності соціального захисту громадян;
 • сприяння налагодженню стабільної роботи діючих підприємств;
 • забезпечення режиму максимального сприяння діяльності малого та середнього бізнесу, підвищення його ролі у соціально-економічному житті території Івано-Франківської селищної територіальної громади;
 • покращення благоустрою населених пунктів громади, розвиток інфраструктури;
 • недопущення  обмежень на шляху розвитку підприємництва.

          Основні заходи, що плануються для їх виконання:

 • створення сприятливих умов для залучення інвестицій в аграрний сектор, технологічного переоснащення діючих та організації нових високотехнологічних підприємств із виробництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, створення сільськогосподарських кооперативів на території Івано-Франківської селищної територіальної громади;
 • створення сприятливих умов для розвитку бізнесу;
 • забезпечення дотримання вимог законодавства щодо публічності та прозорості діяльності під час підготовки, прийняття, відстеження результативності і перегляду регуляторних актів;
 • недопущення встановлення обмежень щодо кількості суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати певні види господарської діяльності;
 • удосконалювати співпрацю із соціальними партнерами щодо забезпечення організації роботи по наданню консультацій особам з питань організації та провадження підприємницької діяльності;
 • організація проведення громадських та тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної власності, а також за договорами – на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до інших форм власності;
 • перегляд політики щодо стягнення місцевих податків і зборів у межах компетенції з метою досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання та влади;
 • підвищення якісного рівня обслуговування споживачів через Центр надання адміністративних послуг.
 • активізація інвестиційної діяльності підприємств і організацій територіальної громaди, бюджетів усіх рівнів.
 • підвищення інноваційної спрямованості інвестиційної діяльності підприємств і організацій.
 • визначення пріоритетних об’єктів соціальної інфраструктури та виготовлення проектно-кошторисної документації для залучення інвестиційних коштів на реалізацію проектів з їх реконструкції, поточного та капітального ремонту.
 • проведення системної організаційної роботи по залученню інвестиційних коштів за рахунок міжнародної матеріально-технічної допомоги, залученню інвесторів до розвитку інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури населених пунктів.
 • активну участь у грандах, які фінансуються Європейським Союзом;
 • розроблення та затвердження Стратегії розвитку території Івано-Франківської селищної територіальної громади.
 • забезпечення виготовлення містобудівної документації населених пунктів території Івано-Франківської селищної територіальної громади.
 • покращення інвестиційного іміджу шляхом розробки та періодичного оновлення рекламно-іміджевої продукції та інформаційно-презентаційних матеріалів про громаду, висвітлення успішних практик інвестування у засобах масової інформації, участь та представлення інвестиційного потенціалу на інвестиційних форумах.

 

Підвищення фінансової незалежності місцевого бюджету

та ефективності використання бюджетних коштів

          Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері наповнення та виконання місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки є:

 • забезпечення наповнюваності дохідної частини бюджету, своєчасності і повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до місцевого бюджету території Івано-Франківської селищної територіальної громади;
 • забезпечення фінансової самодостатності території Івано-Франківської селищної територіальної громади;
 • проведення раціональної та ефективної податково-бюджетної політики;
 • підвищення результативності бюджетних видатків.

          Основні заходи, що плануються для їх виконання:

 • здійснення постійного моніторингу виконання бюджетних програм з метою оцінки їх ефективності, результативності та економічної доцільності відповідних витрат бюджету;
 • укладання договорів за кожним видом енергоносіїв, що споживаються, у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням необхідності жорсткої економії коштів;
 • упорядкування структури штатної чисельності працівників у межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускаючи збільшення такої чисельності, крім випадків, пов’язаних з відкриттям (розширенням) установ та зростанням кількості одержувачів відповідних послуг для задоволення суспільних потреб;
 • проводення аналізу стану дотримання фінансової та
 • бюджетної дисципліни, виявляти причини та умови, що призвели до недоліків і порушень, надання рекомендації та пропозиції щодо їх усунення і запобігання у подальшому;
 • здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, належної організації та координації роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів;
 • активізація роботи з детінізації економіки, легалізації заробітної плати з метою виконання планових показників по доходах місцевих бюджетів та їх наповнюваності.
 • проведення роботи з суб’єктами господарювання, які мають значні валові доходи, але офіційно виплачують заробітну плату меншу або на рівні мінімальної заробітної плати.
 • вжиття заходів щодо оптимізації видатків бюджетних установ та дотримання жорсткої бюджетної дисципліни.
 • застосування програмно-цільового методу бюджетування з метою підвищення прозорості та ефективності використання фінансових ресурсів.
 • створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення розвитку території Івано-Франківської селищної територіальної громади.
 • підвищення якості та ефективності витрат бюджету розвитку шляхом спрямування таких коштів на реалізацію пріоритетних інвестиційних програм (проектів) з урахуванням оцінки їх економічної ефективності, використання системи електронних державних закупівель.
 • забезпечення надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів до місцевих бюджетів не менше рівня визначених бюджетних призначень.
 • скорочення податкового боргу зі сплати податків, зборів і платежів, забезпечення повноти сплати орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності згідно з укладеними договорами оренди землі.
 • недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості у бюджетній сфері.
 • забезпечення дотримання законодавства при здійсненні державних закупівель товарів та послуг, раціонального використання державних коштів.
 • посилення попереднього та поточного контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, вжиття дієвих заходів щодо попередження порушень та вчасного усунення виявлених порушень.

 

Реалізація політики у галузі будівництва, архітектури  та земельних відносин

           Відділом земельних ресурсів Івано - Франківської селищної територіальної громади  постійно ведеться робота з опрацьовання та надання відповідей на звернення громадян.

          На розгляд сесій селищної територіальної громади   за період 6 місяців 2021 року прийнято 1016 рішень, спрямованих на здійснення управління у сфері   земельних відносин,   зокрема:

 • про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення
  земельних ділянок;
 • про припинення права користування земельними ділянками;
 • про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надання їх у власність громадянам;
 • про надання згоди на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості);
 • про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам;
 • про надання дозволів на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
 • про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
 • про затвердження технічної документацїй із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована за межами населеного пункту.

          Окремим питанням залишається розгляд звернень громадян пов’язаних із врегулюванням земельних відносин пов’язаних із використанням спільної межі між домоволодіннями, які було вирішено в складі виїзної комісії Івано – Франківської селищної територіальної громади  .

          У 2021 році здійснювалась робота з виготовлення містобудівної документації по населених пунктах Івано – Франківської селищної ради.

          Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері будівництва, архітектури та земельних відносин на 2021 - 2023 роки є:

 • забезпечення додержання законодавства у сфері архітектури, містобудування та державних стандартів, норм і правил при реалізації затвердженої містобудівної документації;
 • створення ефективної системи управління земельними ресурсами;
 • забезпечення прозорості у сфері земельних відносин та будівництва;
 • використання земель за їх функціональним призначенням;
 • створення привабливих умов для залучення інвестицій шляхом розробки та прийняття основних містобудівних документів;
 • підтримка розвитку тваринництва в приватному секторі на території Івано-Франківської селищної територіальної громади   шляхом створення громадських пасовищ.

          Основні заходи, що плануються для їх виконання:

 • формування єдиного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному обліку;
 • розробка та затвердження основних документів містобудування: генерального плану населених пунктів у відповідності до перспективності розвитку територій;
 • організація землеустрою на території Івано-Франківської селищної територіальної громади  ;
 • здійснення інвентаризації земельних ділянок, на яких розташовано будівлі і споруди установ Івано-Франківської ОТГ, з метою оформлення правовстановлюючих документів на землю під будівлями та спорудами установ, балансоутримувачем яких є Івано-Франківська селищна рада;
 • формування ринку землі, організація землеоціночних та землевпорядних робіт для продажу та оренди ділянок;
 • затвердженя переліку земельних ділянок,які підлягають продажу на земельних торгах (аукціонах).
 • здійснення нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів Івано-Франківської селищної ради.
 • ведення земельно-кадастрової документації в розрізі землекористувачів та власників земельних ділянок на території Івано-Франківської селищної територіальної громади, здійснення обліку кількості земель.

 

Розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури

 

         Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері житлово-комунального господарства та інфраструктури на 2021 - 2023 роки є:

 • здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства;
 • поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг для населення території Івано-Франківської селищної територіальної громади  ;
 • поліпшення благоустрою території Івано-Франківської селищної територіальної громади;
 • поліпшення стану забезпечення населення якісною питною водою;
 • розширення мережі вуличного освітлення на території Івано-Франківської селищної територіальної громади;
 • поліпшення експлуатаційного стану комунальних доріг;
 • задоволення потреб населення автотранспортом загального користування та забезпечення населених пунктів території Івано-Франківської селищної територіальної громади   регулярним автобусним сполученням.

          Основні заходи, що плануються для їх виконання:

 • залучення інвестицій для реалізації інвестиційних проектів у сфері житлово-комунального господарства з залученням коштів з різних джерел;
 • поліпшення матеріально-технічного забезпечення КП “Благоустрій-Янів”;
 • придбання техніки для КП «Благоустрій-Янів»: сміттєвози малі (2 одиниці техніки), грейдер – 1(одиниця техніки), автовишка – 1 (одиниця техніки).
 • підвищення ефективності роботи КП «Благоустрій-Янів» щодо надання житлово-комунальних послуг, удосконалення систем управління, виконання робіт з благоустрою селища та сіл Івано-Франківської селищної територіальної громади  ;
 • організація контролю за дотриманням вимог правил благоустрою на території Івано-Франківської селищної територіальної громади  ;
 • вирішення проблемних питань збору та утилізації сміття, твердих побутових відходів, прибирання стихійних сміттєзвалищ;
 • здійснення благоустрою кладовищ;
 • проведення робіт з вирубки дерев, що знаходяться в аварійному стані чи завдають шкоди лініям електромережі;
 • нове будівництво мереж водопроводів.
 • капітальні ремонти водопроводів;
 • поточні ремонти  водопровідних мереж;
 • капітальні ремонти тротуарів;
 • здійснення поточного ремонту доріг у всіх населених пунктах Івано-Франківської селищної територіальної громади   (ОТГ);

 

Розвиток освіти

          Освітню галузь Івано-Франківської селищної територіальної громади   представляють 16 – закладів загальної середньої освіти, 3 – закладів дошкільної освіти та 2 – позашкільних заклади.

          Дошкільна освіта є самостійною системою, обов’язковою складовою освіти в Україні, яка гармонійно поєднує сімейне та суспільне виховання, збагачує знання дитини необхідною якісною інформацією, допомагає їй реалізувати свій природний потенціал, орієнтуватися на загальнолюдські й національні цінності.

          Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності.

          Пріоритетні напрями та завдання в сфері освіти на 2021 - 2023 роки:

 • підвищення якості освіти в громаді, її орієнтація у європейський освітній простір з урахуванням державної політики у сфері освіти;
 • подальший структурний і якісний розвиток мережі закладів освіти Івано-Франківської селищної територіальної громади усіх типів з одночасним оновленням їх ресурсного забезпечення (придбання комп’ютерного обладнання, шкільних меблів, сучасного технологічного обладнання для організації харчування);
 • забезпечення доступу до дошкільної освіти дітям відповідного віку незалежно від місця проживання, соціального походження, матеріального забезпечення;
 • удосконалення управлінського і науково-методичного забезпечення розбудови інноваційних моделей освіти на основі концепцій гуманізації та компетентного підходу;
 • запровадження нового змісту освіти, заснованого на формуванні життєво необхідних ключових компетентностей;
 • пошук і реалізація сучасних ефективних моделей виховання, спрямованих на формування системи цінностей особистості, адекватних актуальним завданням розбудови суспільства в Україні;
 • створення умов для реалізації рівного доступу до якісної освіти особам з особливими освітніми потребами шляхом розширення мережі класів закладів освіти з інклюзивним навчанням та активна комунікація з інклюзивно-ресурсним центром;
 • посилення мотивації вчителя до професійного зростання, забезпечення умов для підвищення кваліфікації за різними формами;
 • сприяння інноваційному розвитку освітніх процесів, кадровому забезпеченню шкіл, налагодженню ефективної співпраці закладів освіти між собою;
 • підвищення рівня забезпечення транспортними послугами учнів та педагогічних працівників до місць навчання, роботи і додому;
 • удосконалення системи позашкільної освіти та створення умов для діяльності позашкільних закладів як координаційних центрів виховної та організаційно-методичної роботи;
 • вироблення єдиної стратегії та консолідації зусиль освітян, структурних підрозділів органів місцевого самоврядування у впровадженні реформи освітньої галузі на території Івано-Франківської об’єднаної територіальної громади.

 

Охорона навколишнього природного середовища

          Проблемні питання:

 • недотримання норм чинного законодавства у галузі охорони навколишнього природного середовища, земельного та містобудівного законодавства.
 • низький рівень екологічної культури мешканців.
 • забруднення повітря та водойм.
 • відсутність каналізаційних мереж на окремих ділянках та очисних споруд на зливові стоки.

          Мета:забезпечення покращення стану навколишнього природного середовища, підвищення рівня свідомого ставлення мешканців до охорони довкілля.

          Пріоритетні завдання:

 • здійснення контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства та Правил благоустрою території громади.
 • реалізація заходів, спрямованих на збереження поверхневих водних ресурсів, природно-заповідного фонду, охорону і раціональне використання зелених насаджень.
 • підвищення рівня екологічної свідомості громадян.
 • забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, знешкодження і захоронення відходів.
 • недопущення забруднення, засмічення та виснаження водойм, систематичне очищення та забруднення.
 • озеленення території населених пунктів, належне утримання існуючих парків та скверів.
 • придбання та обладнання спеціальних контейнерів для збору, транспортування, складування твердих побутових відходів.
 • ліквідація стихійних сміттєзвалищ, не допущення їх повторного утворення.
 • впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів.
 • фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету, державного бюджету, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших коштів не заборонених законодавством.

          Основні заходи, що плануються для їх виконання:

 • ліквідація наслідків буреломів;
 • ліквідація аварійних та сухостійних зелених насаджень, кронування дерев;
 • закупівля та висадка саджанців дерев і багаторічних квітів ;
 • утримання зелених насаджень (агротехнічні заходи);
 • будівництво, облаштування контейнерних майданчиків з встановленням контейнерів для роздільного складування ТПВ у житлових масивах селища;
 • придбання обладнання для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів;

          Очікувані результати:

 • покращення екологічного природного середовища та естетичної привабливості території громади.
 • розширення площі озеленення території, збереження об’єктів природно-заповідного фонду.
 • забезпечення утилізації відходів.
 • підвищення екологічної культури громадян.

 

Підвищення тривалості життя та доступу до належного медичного обслуговування

          Населення громади у 2021 році обслуговувається КНП Івано – Франківської селищної ради «Івано – Франківська районна лікарня».

          На 2021рік згідно програми передбачено видатків на суму 5 272,000 тис. грн., дані кошти спрямовано на капітальний ремонт даху будівлі неврологічного відділення КНП Івано – Франківської селищної ради «Івано – Франківська районна лікарня», капітальний ремонт даху адмінбудинку КНП Івано – Франківської селищної ради «Івано – Франківська районна лікарня», капітальний ремонт ФАПу у с. Вороців, придбання гусеничних сходолазів для піднімання інвалідних візків та переміщення їх по сходах КНП Івано – Франківської селищної ради «Івано – Франківська районна лікарня», придбання мобільної рентгенографічної системи MobileArt Eco КНП Івано – Франківської селищної ради «Івано – Франківська районна лікарня», капітальний ремонт терапевтичного відділення КНП Івано – Франківської селищної ради «Івано – Франківська районна лікарня», капітальний ремонт неврологічного відділення КНП Івано – Франківської селищної ради «Івано – Франківська районна лікарня», капітальний ремонт поліклінічного відділення КНП Івано – Франківської селищної ради «Івано – Франківська районна лікарня», капітальний ремонт адміністративного відділення КНП Івано – Франківської селищної ради «Івано – Франківська районна лікарня».

 

Фінансування програми згідно заходів

та цільових програм

          Відповідно до пріоритетів, визначених у Програмі соціально-економічного та культурного розвитку території Івано-Франківської селищної ради   на 2021 – 2023 роки, значна увага приділятиметься підвищенню інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності території завдяки ефективному використанню наявного економічного потенціалу.

          Показники економічного, соціального та культурного розвитку території Івано-Франківської селищної ради на 2021 рік характеризують динаміку розвитку господарського комплексу, яку передбачено досягти в результаті реалізації запланованих в Програмі заходів, цільових проектів та бізнес-планів.

Перелік перспективних проектів, реалізація яких передбачається у 2021 році вказана у додатку.

 

Результати виконання Програми

          Фінансове забезпечення реалізації завдань і заходів Програми буде здійснюватися за рахунок державного і місцевого бюджетів, коштів суб’єктів господарювання, вітчизняних та іноземних інвесторів, міжнародних фінансових організацій, залучених коштів населення, а також коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

          Спрямування інвестиційних потоків у різні сфери економічної та соціальної діяльності дозволить забезпечити вирішення основних соціальних питань та виконання планових надходжень до бюджету Івано-Франківської селищної ради  .

          Для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів передбачається концентрація видатків на заплановані бюджетні призначення та виконання пріоритетних проектів розвитку соціальної інфраструктури.

З метою належного виконання Програми будуть прийняті відповідні цільові галузеві програми. Необхідно забезпечити фінансування з селищного бюджету першочергових заходів цільових програм, які реалізовуватимуться відповідно до пріоритетів даної Програми.

          Звітування про виконання Програми здійснюватиметься відповідальними виконавцями за підсумками року на сесії Івано-Франківської селищної ради  .

Результатами виконання Програми будуть:

 • активізація роботи з залучення коштів державного бюджету, міжнародної технічної допомоги та благодійних фондів для реалізації соціально-економічних проектів;
 • забезпечення населених пунктів території Івано-Франківської селищної ради   містобудівною документацією, що дасть можливість поліпшити інвестиційну ситуацію та визначити перспективи розвитку територій;
 • проведення інвентаризації наявного матеріально-технічного і ресурсного потенціалу та розроблення пропозицій щодо можливостей ширшого його використання;
 • забезпечення сталого функціонування та розвитку житлово-комунального господарства;
 • сприяння розвитку інфраструктури, поліпшення стану доріг, підвищення рівня надання послуг з пасажирських перевезень;
 • поліпшення благоустрою населених пунктів;
 • активне впровадження енергозберігаючих технологій;
 • ефективне функціонування мережі освітніх закладів та розвиток фізкультури і спорту;
 • збереження історико-архітектурної та культурної спадщини.

           Програма соціально-економічного розвитку на 2021 - 2023 рік містить завдання і орієнтири щодо подальшого розвитку економіки, соціальної та культурної сфери Івано-Франківської селищної ради .

          Виконання передбачених заходів дасть можливість досягти більш високого рівня соціально-економічного розвитку території Івано-Франківської селищної ради та сприятиме підвищенню рівня соціальної захищеності населення.

          Протягом року питання місцевого розвитку вирішуватимуться, виходячи з інтересів  громади, на основі активної участі кожного члена виконкому, кожного депутата селищної територіальної громади   та за участю найбільш активних жителів території Івано-Франківської селищної ради